5 atutów oczyszczalni przydomowych BioPura? 

Oczyszczalnie przydomowe BioPura (występujące również pod nazwą BioFicient) są optymalnym rozwiązaniem problemu oczyszczania ścieków dla domów jednorodzinnych (wydajność 4, 6 lub 10 RLM), które są pozbawione dostępu do sieci kanalizacji publicznej. Rozwiązanie to odznacza się bardzo wysoką jakością oczyszczania, dzięki zastosowaniu podwójnego reaktora biologicznego. To najważniejsza, lecz nie jedyna zaleta oczyszczalni przydomowych BioPura. 

Sprawność oczyszczalni BioFicient jest wystarczająca do tego, aby móc odprowadzać ścieki bezpośrednio do cieków wodnych lub do gleby. Wody powstającej w procesie oczyszczania można też bezpiecznie używać do podlewania upraw. Osiągnięcie takich wyników było możliwe dzięki zastosowaniu czterostopniowego procesu oczyszczania. 

BioPura: kompaktowa oczyszczalnia czterokomorowa z dwoma złożami fluidalnymi 

Tajemnica doskonałych wyników oczyszczania tkwi w zastosowaniu dwóch komór oczyszczania biologicznego z zastosowaniem znużonych złóż fluidalnych. Oczyszczanie ścieku odbywa się w czterech etapach i w czterech komorach oczyszczalni: 

  • osadnik wstępny – surowy ściek oczyszczany jest z frakcji stałych i tłuszczu (cięższe zanieczyszczenia opadają na dno osadnika, a lekkie zbierają się na powierzchni cieczy w postaci kożucha piany), 
  • bioreaktor nr 1 – płynny, wolny od cząstek stałych ściek trafia do pierwszego bioreaktora tlenowego ze złożem biologicznym fluidalnym (kolonie bakteryjne rozwijają się na kształtkach z polietylenu, które przemieszczają się pod wpływem ruchu pęcherzyków powietrza, dostarczanego przez umieszczony przy dnie napowietrzacz), 
  • bioreaktor nr 2 – ściek podczyszczony w pierwszym bioreaktorze przechodzi ostateczny proces biologicznego czyszczenia, czyli rozkładu materii organicznej na substancje proste, a nadmiar biomasy (rozrośnięte kolonie bakteryjne) trafia do osadnika wtórnego, 
  • osadnik wtórny – nie napowietrzana, stojąca nieruchomo ciecz pozwala na opadnięcie nadmiernej biomasy na dno zbiornika i przeprowadzenie dekantacji, czyli odpompowania wody znad osadu – sam osad jest okresowo przepompowywany do osadnika wstępnego, gdzie miesza się z surowym ściekiem i ponownie bierze udział w procesie oczyszczania.  

Istnieje możliwość doposażenia biologicznej oczyszczalni przydomowej BioPura w zintegrowaną przepompownią ścieków, czyli zbiornik z wysokowydajną pompą, do którego trafia oczyszczony ściek, a następnie (po przekroczeniu odpowiedniego poziomu) jest tłoczony do rozsączalnika lub cieku wodnego. Przepompownia umożliwia odprowadzenie wody pościekowej w sytuacji, gdy niemożliwe jest zastosowanie odpływu grawitacyjnego.  

Niskie koszty instalacji, tania i komfortowa eksploatacja 

Konstrukcja i sposób działania oczyszczalni BioPura pozwala uzyskać nie tylko wysoką jakość oczyszczania, ale też umożliwia minimalizację rozmiarów i w niewielkim, kompaktowym zbiorniku ulokować kompletny system oczyszczający. Posadowienie oczyszczalni nie wymaga specjalistycznego sprzętu, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów całej operacji. Procesy oczyszczania są w pełni zautomatyzowane i wymagają bardzo niewielu czynności związanych z obsługą. Podwójne oczyszczanie biologiczne pozwala znacznie zredukować ilość osadu i utrzymać go wyłącznie w osadniku wstępnym. W efekcie usuwanie osadu jest bardzo ułatwione i należy je przeprowadzić tylko raz w roku, co pozwala optymalizować koszty eksploatacji oczyszczalni. 

Ważnym atutem oczyszczani BioPura jest też niezawodna praca bez wspomagania biopreparatami. Jeżeli nie występują długotrwałe przerwy w dopływie ścieków, nie musimy troszczyć się o zachowanie błony biologicznej i właściwy poziom oczyszczania.  

Trwałe i bezawaryjne rozwiązanie problemów z oczyszczaniem ścieków 

BioPura to przydomowa oczyszczalnia ścieków odznaczająca się ponadprzeciętną trwałością i odpornością na warunki środowiskowe oraz bezawaryjną pracą w długich okresach czasu. Można ją posadowić na dowolnym podłożu: niska lub wysoka przepuszczalność gleby nie ma wpływu na pracę systemu. Regulowana wysokość nadstawki studzienki rewizyjnej pozwala na maksymalne zagłębienie odpływu ścieków nawet do 1,5 m pod powierzchnią ziemi. Nawet przy znacznej głębokości posadowienia oczyszczalni, żebrowany, lity zbiornik, wykonany w technice rotomouldingu (rotacyjnego formowania tworzyw sztucznych), nie poddaje się naciskowi warstw ziemi, a przy tym jest niewrażliwy na wypierające działanie wód gruntowych. Tworzywo sztuczne (żywica epoksydowa lub polietylen), z którego jest wykonana oczyszczalnia, zapewnia też absolutną szczelność. Trwałość zbiorników oceniana jest na 20 i więcej lat.

SPRAWDŹ OFERTĘ