5 najważniejszych zalet oczyszczalni przydomowej BioDisc 

Oczyszczalnie przydomowe BioDisc produkowane przez grupę Kingspan Klargester to obecnie jedne z najlepszych na rynku kompaktowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Ich sercem jest innowacyjne, unikalne w skali światowej wirujące złoże biologiczne. Technologia opatentowana jeszcze w latach 70. XX w. do dzisiaj nie ma sobie równych. To z niej wynikają największe atuty tego modelu przydomowej oczyszczalni ścieków. Zaprezentujemy pięć, naszym zdaniem najważniejszych zalet oczyszczalni BioDisc. 

Niezrównanie skuteczna  

Oczyszczalnia BioDisc posiada 4 komory: osadnik wstępny, dwa reaktory biologiczne i osadnik wtórny. W osadniku wstępnym następują procesy sedymentacji (opadania części stałych na dno osadnika) i flotacji (tworzenia piany złożonej ze związków lżejszych od wody, między innymi tłuszczy, na powierzchni zbiornika). Złoże biologiczne oczyszczalni BioDisc tworzą dwa zestawy dysków osadzone na wspólnej, wolno obracającej się osi. Dyski są częściowo zanurzone w pojemnikach reaktorów biologicznych, co sprawia, że stale pobierają materiał organiczny i są stale napowietrzane. W ten sposób powstają idealne warunki do rozwoju bakterii tlenowych, które są odpowiedzialne za procesy rozkładu (dekompozycji) materii organicznej na wodę i proste związki chemiczne. W osadniku wtórnym następuje proces sedymentacji, a woda jest odprowadzana na zewnątrz zbiornika. Przemieszczanie się ścieków pomiędzy komorami zapewniają odpowiednie otwory i zainstalowane na obracających się osiach specjalne kubeczki (opatentowany system czerpakowy marki Klargester). 

O skuteczności oczyszczalni przydomowej BioDisc najlepiej świadczy fakt, że oczyszczony ściek można odprowadzić bezpośrednio do cieków wodnych – do rowu melioracyjnego, rzeki czy jeziora. Skuteczność tego typu oczyszczalni została potwierdzona niezależnymi badaniami i jest zgodna z wymogami normy PN-EN:12566-3. Fakt odprowadzania ścieku do cieku wodnego należy zgłosić w odpowiednim urzędzie gminy. Poziom oczyszczania (oceniany na 95%) jest największą, ale nie jedyną zaletą oczyszczalni biologicznych BioDisc. 

Cicha i bezzapachowa  

Jedna z najpowszechniejszych bolączek związanych z przydomowymi oczyszczalniami ścieków, jest nieprzyjemny zapach. Jest on pochodną procesów gnilnych. Oczyszczalnie BioDisc nie wydzielają żadnych odorów, ponieważ procesy gnilne praktycznie w nich nie zachodzą – oczyszczanie odbywa się w głównej mierze przy wykorzystaniu aktywności bakterii tlenowych. 

Drugą właściwością oczyszczalni z zanurzonym lub fluidalnym złożem biologicznym jest charakterystyczne buczenie napowietrzacza, czyli pompy membranowej. Oczyszczalnia BioDisc jest cicha, bo nie posiada żadnego kompresora, a silnik obracający złoże biologiczne jest bardzo cichy.  

Tania w eksploatacji i bezawaryjna 

Zastosowanie obrotowego złoża biologicznego sprawia, że oczyszczalnia nie potrzebuje osobnego systemu napowietrzania. Ruch obrotowy powoduje też samooczyszczanie się złoża: siła odśrodkowa i ruch cząsteczek wody odrywają nadmiar biomasy. W efekcie energia elektryczna zużywana jest tylko przez wolnoobrotowy, oszczędny silnik wprawiający w ruch metalowe dyski złoża. Prosta konstrukcja wykazuje minimalną podatność na awarie. Czas bezawaryjnej pracy szacowany jest na kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. 

Warte odkreślenia jest też to, że oczyszczalnia BioDisc nie wymaga dodawania preparatów bioaktywnych, które generują dodatkowe koszty przy oczyszczalniach drenażowych i szambach ekologicznych. Oczyszczalnie BioDisc odznaczają się też stosunkowo niewielką objętością osadu, co pozwala na jego usuwanie zaledwie raz na 6 lub nawet raz na 12 miesięcy, co znacząco obniża koszty eksploatacji.  

Oczyszczalnia dla jednego domu i całego osiedla 

Dodatkową zaletą oczyszczalni przydomowych BioDisc, która nie wynika z samej technologii, jest możliwość precyzyjnego dobrania odpowiedniego modelu do liczby użytkowników. W większości przypadków przydomowe oczyszczalnie ścieków przeznaczone są do obsługi budynków jednorodzinnych, czyli od kilku do kilkunastu użytkowników. Powiększanie ich przepustowości jest możliwe na drodze rozbudowy, co oznacza najczęściej dodawanie nowych zbiorników i modułów, a w przypadku oczyszczalni drenażowych wymaga także proporcjonalnego powiększania poletek rozsączających. Oczyszczalnie przydomowe BioDisc odróżniają się na tym tle bardzo szeroką gamą oferowanych modeli o różnej wydajności. 

Najmniejsza w ofercie oczyszczalnia BioDisc BA jest zdolna przyjąć dziennie 1,2 m3 ścieków, co pozwala na obsługę maksymalnie 6 osób. Typoszereg zamyka oczyszczalnia BioDisc BM, która przyjmuje każdego dnia nominalnie 33,7 m3 ścieków i jest przeznaczona do obsługi 225 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców). Zewnętrzna różnica pomiędzy wymienionymi modelami oczyszczalniami polega w zasadzie tylko na wielkości zbiornika: obie są podobnej wysokości, natomiast pierwsza ma średnicę liczącą niespełna 2 m, gdy druga osiąga długość 13 m. Rozmiary wynikają z konieczności powiększania pojemności wewnętrznych zbiorników i powierzchni obrotowego złoża biologicznego. Obie oczyszczalnie działają dokładnie w ten sam sposób. Podobny jest też ich montaż: należy wykonać odpowiedniej wielkości wykop i wstawić do niego oczyszczalnię, a następnie podłączyć doprowadzenie ścieków i odprowadzenie wody. Łatwa skalowalność (poprzez wybór kompaktu o odpowiedniej przepustowości) to jeszcze jedna przyczyna światowego sukcesu oczyszczalni BioDisc Kingspan Klargester.

SPRAWDŹ OFERTĘ