Aktualności Mawex

24 Lis

Jakie środki czystości należy stosować, użytkując przydomową oczyszczalnię ścieków?

środki czystości

Proszki do prania, wybielacze, odkamieniacze, udrażniacze rur i środki odkażające bardzo niekorzystnie wpływają na pracę przydomowej oczyszczalni ścieków. Zawarte w nich agresywne substancje chemiczne powodują zahamowanie wzrostu, a nawet zamieranie błony biologicznej. A przecież trudno sobie wyobrazić kuchnię czy łazienkę bez detergentów. Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Tak, a na dodatek znajduje się w zasięgu ręki. Read More

10 Lis

Co to jest test perkolacyjny i kiedy trzeba go wykonać?

Test perkolacyjny

Test perkolacyjny jest standardowym, lecz niezwykle ważnym badaniem przepuszczalności gruntu. Trzeba je przeprowadzić przed budową każdego typu instalacji do rozsączania wody w glebie: studni chłonnej czy drenażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Od wyniku testu powinna zależeć decyzja o budowie rozsączalnika lub wybraniu innej opcji odprowadzania wody opadowej czy oczyszczania ścieków bytowych. Piszemy o tym, jak przeprowadzić we własnym zakresie test perkolacyjny. Read More

22 Paź

Jakich błędów należy unikać w czasie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?

szambo

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardzo popularnym i ekologicznym rozwiązaniem problemu z odprowadzaniem i utylizacją nieczystości produkowanych przez gospodarstwa domowe. Mogą osiągać zaskakująco wysoką skuteczność, w niektórych przypadkach zbliżoną do tej, którą oferują duże oczyszczalnie komunalne. Pod warunkiem, że w trakcie eksploatacji nie będziemy popełniać kilku kluczowych błędów. Dowiedz się, czego nie możesz zrobić, gdy posiadasz własną oczyszczalnię ścieków. Read More

08 Paź

Czy szambo wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

pozwolenie

Budowa szamba (zbiornika bezodpływowego) zazwyczaj nie wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego. Jednak jest to zasada dotycząca wszystkich zbiorników: przy większych pojemnościach będziemy musieli przedłożyć projekt, uzyskać pozwolenie budowlane i opinię inspekcji sanitarnej. Co dokładnie należy zrobić, aby zbudować szambo zgodnie z obowiązującymi przepisami? Read More

15 Wrz

Jak wybrać optymalny preparat do szamba?

szambo

Preparaty biologiczne do szamb w większości przypadków zawierają kompozycje mikroorganizmów saprofitycznych. Pobierają one substancje pokarmowe w wyniku procesów rozkładu materii organicznej i w ten sposób przyczyniają się do oczyszczania ścieków. Jednak mikroorganizmy nie są jedynym składnikiem biopreparatów – niektóre specyfiki mogą w ogóle nie zawierać bakterii. W artykule prezentujemy główne typy preparatów do szamb i ich działanie na ścieki. Read More

06 Sie

Jaka jest efektywność przydomowych oczyszczalni ścieków?

oczyszczalnia ścieków

Jakość oczyszczania ścieków, którą oferuje przydomowa oczyszczalnia ścieków jest uzależniona w pierwszym rzędzie od typu zastosowanej instalacji. Drugim czynnikiem w kategorii ważności jest poprawność techniczna i staranność montażu. Trzecia kluczowa kwestia to dopasowanie oczyszczalni do warunków środowiskowych, czyli rodzaju gleby oraz planowanej ilości i składu zrzucanych ścieków.  Read More

01 Lip

Czy odpływ z przydomowej oczyszczalni można skierować wprost do gleby lub cieku wodnego?

odpływ z przydomowej oczyszczalni ścieków

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni wprost do gleby i do cieków wodnych stało się gorącym tematem. Wszystko za sprawą opublikowanej 28 stycznia 2020 r. nowelizacji ustawy Prawo wodne. Zawarte w niej zapisy nie definiują jasno pojęcia  „urządzenie wodne”. Jeżeli przydomowa przydomowe oczyszczalnie ścieków lub ich elementy składowe okażą się „urządzeniami wodnymi”, to na ich budowę i użytkowanie będziemy musieli uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Read More

SPRAWDŹ OFERTĘ