06 Sie

Jaka jest efektywność przydomowych oczyszczalni ścieków?

oczyszczalnia ścieków

Jakość oczyszczania ścieków, którą oferuje przydomowa oczyszczalnia ścieków jest uzależniona w pierwszym rzędzie od typu zastosowanej instalacji. Drugim czynnikiem w kategorii ważności jest poprawność techniczna i staranność montażu. Trzecia kluczowa kwestia to dopasowanie oczyszczalni do warunków środowiskowych, czyli rodzaju gleby oraz planowanej ilości i składu zrzucanych ścieków.  Read More

01 Lip

Czy odpływ z przydomowej oczyszczalni można skierować wprost do gleby lub cieku wodnego?

odpływ z przydomowej oczyszczalni ścieków

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni wprost do gleby i do cieków wodnych stało się gorącym tematem. Wszystko za sprawą opublikowanej 28 stycznia 2020 r. nowelizacji ustawy Prawo wodne. Zawarte w niej zapisy nie definiują jasno pojęcia  „urządzenie wodne”. Jeżeli przydomowa przydomowe oczyszczalnie ścieków lub ich elementy składowe okażą się „urządzeniami wodnymi”, to na ich budowę i użytkowanie będziemy musieli uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Read More

02 Cze

Czym grozi rozszczelnienie szamba?

szambo betonowe

Następstwa związane z użytkowaniem nieszczelnego szamba są wielopoziomowe: bakteriologiczne, toksykologiczne i prawne. Wypływające z szamba ścieki są przyczyną skażenia gleby i wody, które zagrożone jest karami administracyjnymi. Konsekwencje są tym groźniejsze, im bliżej uszkodzonego zbiornika znajdują się cieki wodne czy studnie. Read More

29 Maj

Jakie są przyczyny zamierania kultur bakteryjnych w przydomowych oczyszczalniach ścieków?

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Błona biologiczna, która odpowiada za właściwe działanie przydomowych oczyszczalni ścieków, jest złożona z kolonii drobnoustrojów. Aby niewidzialne gołym okiem organizmy mogły skutecznie neutralizować ścieki, musimy zapewnić im właściwe warunki do rozwoju. Niezbędna jest odpowiednia temperatura, środowisko wilgotne lub wodne oraz duża ilość pożywki, czyli w interesującym nas przypadku ścieków. Ważny jest też dostęp tlenu lub jego brak. Zaburzenia któregoś z czynników mogą prowadzić do zamierania kultur bakteryjnych. Read More

22 Maj

Jakie wymagania powinien spełniać dobry zbiornik na wodę deszczową?

zbiornik podziemny na deszczówkę

Wymagania stawiane rezerwuarom wody deszczowej dotyczą zarówno cech samego zbiornika, jak i też jego lokalizacji oraz dopełnienia formalności prawnych. O ile dwa pierwsze zagadnienia nie nastręczają większych problemów interpretacyjnych, to kwestie prawne są delikatnie „nieostre”. Doradzamy, jak przeprowadzić kolejne etapy wyboru i posadowienia zbiornika na wodę deszczową. Read More

15 Maj

Czy szamba betonowe odchodzą do lamusa?

szambo betonowe

Szambo jest jednym z najpowszechniej stosowanych sposobów odprowadzania ścieków bytowych na terenach pozbawionych dostępu do kanalizacji ściekowej. Decydując się na budowę szamba, mamy do wyboru dwie podstawowe opcje: zbiornik betonowy lub wykonany z tworzyw sztucznych. Do niedawna niepodzielnie rządziły rynkiem szamba betonowe, lecz obecnie sytuacja zmienia się na korzyść szamb ekologicznych. Read More

04 Maj

Jakich robót ziemnych wymaga budowa przydomowej oczyszczalni ścieków? 

roboty ziemne przy budowie oczyszczalni

Zakres robót ziemnych, które musimy wykonać przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, niekiedy ogranicza się do jednego większego wykopu i wąskich wykopów pod rury doprowadzające i odprowadzające ścieki. Jednak w przypadku niektórych typów oczyszczalni i przy niesprzyjających warunkach miejscowych może się okazać, że konieczne są wykopy pod przepompownię, że musimy usypać kopiec lub zbudować studnię chłonną.  Read More

30 Kwi

Czy warto samodzielnie przeprowadzić montaż przydomowej oczyszczalni ścieków? 

montaż przydomowej oczyszczalni ścieków

Samodzielne przeprowadzenie montażu przydomowej oczyszczalni wydaje się atrakcyjne z powodu spodziewanych oszczędności. Jeżeli jednak nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z zakładaniem kanalizacji czy większymi robotami ziemnymi, to ryzyko fiaska przedsięwzięcia jest bardzo wysokie. W ostatecznym rozrachunku źle pojęte oszczędności mogą być przyczyną wysokich nieplanowanych wydatków.  Read More

SPRAWDŹ OFERTĘ