Błędy przy wyborze oczyszczalni przydomowej. Czego należy się wystrzegać?

Planując montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, staniesz przed koniecznością wyboru odpowiedniego urządzenia. Jakie błędy można popełnić, wybierając oczyszczalnię przydomową? Jakie skutki może mieć podjęcie nieprzemyślanej lub niewłaściwej decyzji? Na te pytania odpowiadamy w tekście.

Najczęstsze błędy przy wyborze przydomowej oczyszczalni ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków dzielą się na dwa podstawowe rodzaje. Pierwszy rodzaj to oczyszczalnie biologiczne mające postać zamkniętego zbiornika, w obrębie którego zachodzą wszystkie procesy związane z uzdatnianiem nieczystości. Drugi rodzaj to oczyszczalnie drenażowe, posiadające oprócz zbiornika również drenaż rozsączający. Urządzenia takie jak oczyszczalnia drenażowa Marseplast wykorzystują drenaż do oczyszczania ścieków z udziałem bakterii tlenowych.

Najczęstsze błędy popełniane przy wyborze oczyszczalni ścieków wiążą się z niedopasowaniem rodzaju oczyszczalni do warunków gruntowo-wodnych panujących na działce. Podczas gdy oczyszczalnię biologiczną można montować w każdym gruncie, urządzenia posiadające drenaż wymagają podłoża o dobrej przepuszczalności. Błędem jest na przykład rozprowadzenie tuneli drenażowych w zbitej, nieprzepuszczalnej glinie.

Pomyłkę można popełnić nie tylko w kwestii typu gleby, ale również w kwestii poziomu wód gruntowych. Należy wystrzegać się montowania oczyszczalni drenażowej na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych. W takich miejscach lepiej sprawdzają się urządzenia biologiczne, mające postać szczelnego, zamkniętego zbiornika.

Częstym błędem w zakresie wyboru oczyszczalni jest niezachowanie przepisowych odległości od innych obiektów, zwłaszcza ujęć wody pitnej. Instalacja biologiczna może zostać zamontowana 15 metrów od studni. Układ drenażowy natomiast nie może znaleźć się bliżej niż 70 metrów od ujęcia wody pitnej.

Czemu prawidłowy dobór oczyszczalni do domu jest tak ważny?

Właściwy dobór rodzaju oczyszczalni ścieków do lokalnych warunków jest niezwykle ważny, ponieważ pozwala na skuteczną pracę instalacji. Montaż urządzenia w niewłaściwym, na przykład zbyt mało przepuszczalnym gruncie, uniemożliwia prawidłowe oczyszczanie i rozsączanie ścieków. Zbyt wysoki poziom wód gruntowych może powodować przedostawanie się wody do instalacji. Nieodpowiednia odległość od studni niesie ze sobą ryzyko zanieczyszczeniem ujęcia.

Właściwy dobór oczyszczalni ścieków do lokalnych warunków, a także do zapotrzebowania gospodarstwa domowego, jest kluczowy dla prawidłowego i bezawaryjnego funkcjonowania instalacji. Dlatego warto dobrze przemyśleć różne rozwiązania i szczegółowo rozpoznać panujące na działce warunki gruntowo-wodne. W tym celu można rozważyć konsultacje ze specjalistami, takimi jak pracownicy naszej firmy. Doradzą oni, na co zwrócić uwagę podczas wyboru przydomowej oczyszczalni i jak uniknąć wymienionych wyżej błędów.

SPRAWDŹ OFERTĘ