Blog

Czym grozi rozszczelnienie szamba?

Następstwa związane z użytkowaniem nieszczelnego szamba są wielopoziomowe: bakteriologiczne, toksykologiczne i prawne. Wypływające z szamba ścieki są przyczyną skażenia gleby i wody, które zagrożone jest karami administracyjnymi. Konsekwencje są tym groźniejsze, im bliżej uszkodzonego zbiornika znajdują się cieki wodne czy studnie.

Czytaj dalej

Jakie są przyczyny zamierania kultur bakteryjnych w przydomowych oczyszczalniach ścieków?

Błona biologiczna, która odpowiada za właściwe działanie przydomowych oczyszczalni ścieków, jest złożona z kolonii drobnoustrojów. Aby niewidzialne gołym okiem organizmy mogły skutecznie neutralizować ścieki, musimy zapewnić im właściwe warunki do rozwoju. Niezbędna jest odpowiednia temperatura, środowisko wilgotne lub wodne oraz duża ilość pożywki, czyli w interesującym nas przypadku ścieków. Ważny jest też dostęp tlenu lub […]

Czytaj dalej

Jakie wymagania powinien spełniać dobry zbiornik na wodę deszczową?

Wymagania stawiane rezerwuarom wody deszczowej dotyczą zarówno cech samego zbiornika, jak i też jego lokalizacji oraz dopełnienia formalności prawnych. O ile dwa pierwsze zagadnienia nie nastręczają większych problemów interpretacyjnych, to kwestie prawne są delikatnie „nieostre”. Doradzamy, jak przeprowadzić kolejne etapy wyboru i posadowienia zbiornika na wodę deszczową.

Czytaj dalej

Czy szamba betonowe odchodzą do lamusa?

Szambo jest jednym z najpowszechniej stosowanych sposobów odprowadzania ścieków bytowych na terenach pozbawionych dostępu do kanalizacji ściekowej. Decydując się na budowę szamba, mamy do wyboru dwie podstawowe opcje: zbiornik betonowy lub wykonany z tworzyw sztucznych. Do niedawna niepodzielnie rządziły rynkiem szamba betonowe, lecz obecnie sytuacja zmienia się na korzyść szamb ekologicznych.

Czytaj dalej

Jakich robót ziemnych wymaga budowa przydomowej oczyszczalni ścieków? 

Zakres robót ziemnych, które musimy wykonać przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków, niekiedy ogranicza się do jednego większego wykopu i wąskich wykopów pod rury doprowadzające i odprowadzające ścieki. Jednak w przypadku niektórych typów oczyszczalni i przy niesprzyjających warunkach miejscowych może się okazać, że konieczne są wykopy pod przepompownię, że musimy usypać kopiec lub zbudować studnię chłonną. 

Czytaj dalej

Czy warto samodzielnie przeprowadzić montaż przydomowej oczyszczalni ścieków? 

Samodzielne przeprowadzenie montażu przydomowej oczyszczalni wydaje się atrakcyjne z powodu spodziewanych oszczędności. Jeżeli jednak nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z zakładaniem kanalizacji czy większymi robotami ziemnymi, to ryzyko fiaska przedsięwzięcia jest bardzo wysokie. W ostatecznym rozrachunku źle pojęte oszczędności mogą być przyczyną wysokich nieplanowanych wydatków. 

Czytaj dalej

Oczyszczalnie ekologiczne do restauracji: modny trend czy realna alternatywa? 

W warunkach miejskich lub na terenach z łatwym dostępem do kanalizacji ściekowej, budowa oczyszczalni ekologicznej dla restauracji mija się z celem – jest nieuzasadniona ekonomicznie, a może być też niezgodna z przepisami. Sytuacja staje się diametralnie odmienna, gdy mamy do czynienia z działalnością gastronomiczną prowadzoną z dala od aglomeracji miejskich, w miejscach, w których podłączenie […]

Czytaj dalej

5+1 możliwości wykorzystania deszczówki 

Największą zaletą wody deszczowej jest to, że jej zbieranie i gromadzenie nie wymaga znaczących inwestycji, a sama woda nie kosztuje nic i można z niej korzystać bez ograniczeń. Zbiorniki na wodę deszczową stają się standardowym wyposażeniem każdego domu jednorodzinnego i coraz częściej instalowane są także przy budynkach użyteczności publicznej, obiektach magazynowych, handlowych i fabrycznych. Deszczówkę […]

Czytaj dalej

5 atutów oczyszczalni przydomowych BioPura? 

Oczyszczalnie przydomowe BioPura (występujące również pod nazwą BioFicient) są optymalnym rozwiązaniem problemu oczyszczania ścieków dla domów jednorodzinnych (wydajność 4, 6 lub 10 RLM), które są pozbawione dostępu do sieci kanalizacji publicznej. Rozwiązanie to odznacza się bardzo wysoką jakością oczyszczania, dzięki zastosowaniu podwójnego reaktora biologicznego. To najważniejsza, lecz nie jedyna zaleta oczyszczalni przydomowych BioPura. 

Czytaj dalej

Do czego służy i jak działa studnia chłonna?

Studnia chłonna w najprostszej postaci jest rurą z tworzywa sztucznego o długości około 2-3 m i średnicy zbliżonej do 1 metra, którą osadza się pionowo w ziemi. Jej zadaniem jest odprowadzanie do ziemi i rozsączanie wody pochodzącej z przydomowej oczyszczalni ścieków lub wody deszczowej. Kiedy studnia chłonna jest optymalnym rozwiązaniem, a kiedy nie spełni swojej […]

Czytaj dalej
SPRAWDŹ OFERTĘ