Blog

Jakie środki czystości należy stosować, użytkując przydomową oczyszczalnię ścieków?

Proszki do prania, wybielacze, odkamieniacze, udrażniacze rur i środki odkażające bardzo niekorzystnie wpływają na pracę przydomowej oczyszczalni ścieków. Zawarte w nich agresywne substancje chemiczne powodują zahamowanie wzrostu, a nawet zamieranie błony biologicznej. A przecież trudno sobie wyobrazić kuchnię czy łazienkę bez detergentów. Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Tak, a na dodatek znajduje się w […]

Czytaj dalej

Co to jest test perkolacyjny i kiedy trzeba go wykonać?

Test perkolacyjny jest standardowym, lecz niezwykle ważnym badaniem przepuszczalności gruntu. Trzeba je przeprowadzić przed budową każdego typu instalacji do rozsączania wody w glebie: studni chłonnej czy drenażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Od wyniku testu powinna zależeć decyzja o budowie rozsączalnika lub wybraniu innej opcji odprowadzania wody opadowej czy oczyszczania ścieków bytowych. Piszemy o tym, jak przeprowadzić […]

Czytaj dalej

Jakich błędów należy unikać w czasie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są bardzo popularnym i ekologicznym rozwiązaniem problemu z odprowadzaniem i utylizacją nieczystości produkowanych przez gospodarstwa domowe. Mogą osiągać zaskakująco wysoką skuteczność, w niektórych przypadkach zbliżoną do tej, którą oferują duże oczyszczalnie komunalne. Pod warunkiem, że w trakcie eksploatacji nie będziemy popełniać kilku kluczowych błędów. Dowiedz się, czego nie możesz zrobić, gdy posiadasz […]

Czytaj dalej

Czy szambo wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Budowa szamba (zbiornika bezodpływowego) zazwyczaj nie wymaga uzyskania pozwolenia budowlanego. Jednak jest to zasada dotycząca wszystkich zbiorników: przy większych pojemnościach będziemy musieli przedłożyć projekt, uzyskać pozwolenie budowlane i opinię inspekcji sanitarnej. Co dokładnie należy zrobić, aby zbudować szambo zgodnie z obowiązującymi przepisami?

Czytaj dalej

Czy zima jest złą porą roku na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zimą jest uzależniona od trzech czynników: głębokości przemarzania gruntu, typu oczyszczalni i wysokości lustra wód gruntowych. Wymienione parametry należy rozważyć na wypadek nadejścia autentycznej zimy – takiej z kilkunastostopniowymi mrozami i dużymi opadami śniegu. 

Czytaj dalej

Jak wybrać optymalny preparat do szamba?

Preparaty biologiczne do szamb w większości przypadków zawierają kompozycje mikroorganizmów saprofitycznych. Pobierają one substancje pokarmowe w wyniku procesów rozkładu materii organicznej i w ten sposób przyczyniają się do oczyszczania ścieków. Jednak mikroorganizmy nie są jedynym składnikiem biopreparatów – niektóre specyfiki mogą w ogóle nie zawierać bakterii. W artykule prezentujemy główne typy preparatów do szamb i […]

Czytaj dalej

Jak działa system zagospodarowania wody deszczowej?

Określenie “system zagospodarowania wody deszczowej” może odnosić się zarówno do beczki podstawionej pod rynnę, jak też do rozbudowanej instalacji, w której skład wchodzą pompy, filtry i uzdatniacze wody deszczowej do celów spożywczych. Jak działają najprostsze i najbardziej skomplikowane instalacje pozyskiwania i zagospodarowania wody deszczowej?

Czytaj dalej

Jaka jest efektywność przydomowych oczyszczalni ścieków?

Jakość oczyszczania ścieków, którą oferuje przydomowa oczyszczalnia ścieków jest uzależniona w pierwszym rzędzie od typu zastosowanej instalacji. Drugim czynnikiem w kategorii ważności jest poprawność techniczna i staranność montażu. Trzecia kluczowa kwestia to dopasowanie oczyszczalni do warunków środowiskowych, czyli rodzaju gleby oraz planowanej ilości i składu zrzucanych ścieków. 

Czytaj dalej

3 najważniejsze różnice pomiędzy oczyszczalnią drenażową i biologiczną

Co do zasady wszystkie biologiczne oczyszczalnie ścieków wykorzystują te same procesy bakteryjnego rozkładu materii organicznej. Różnice polegają na czasie i miejscu, w którym przebiegają poszczególne etapy oczyszczania. Oczyszczalnie biologiczne i drenażowe różni też poziom oczyszczenia ścieków.

Czytaj dalej

Czy odpływ z przydomowej oczyszczalni można skierować wprost do gleby lub cieku wodnego?

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni wprost do gleby i do cieków wodnych stało się gorącym tematem. Wszystko za sprawą opublikowanej 28 stycznia 2020 r. nowelizacji ustawy Prawo wodne. Zawarte w niej zapisy nie definiują jasno pojęcia  „urządzenie wodne”. Jeżeli przydomowa przydomowe oczyszczalnie ścieków lub ich elementy składowe okażą się „urządzeniami wodnymi”, to na ich […]

Czytaj dalej
SPRAWDŹ OFERTĘ