Certyfikaty i atesty jako miara jakości przydomowych oczyszczalni

Właściciele domów znajdujących się w gminach o rozproszonej zabudowie, w której poprowadzenie zbiorczej kanalizacji sanitarnej jest nieopłacalne albo niemożliwe, zwykle biorą pod uwagę inwestycję w przydomową oczyszczalnię ścieków. Takie rozwiązanie jest nie tylko ekonomiczne, ale również bezpieczniejsze i bardziej przyjazne środowisku naturalnemu. Dzieje się tak, ponieważ przydomowe oczyszczalnie nie zanieczyszczają gruntu ani wód gruntowych. Aby mieć pewność, że system jest sprawdzony i funkcjonalny, warto zweryfikować czy ma stosowne certyfikaty i atesty, które potwierdzają jego jakość.

Czym jest norma PN-EN 12566?

Osoby, które zastanawiają się nad inwestycją w przydomową oczyszczalnię w Małopolsce i odwiedzają naszą firmę, mogą mieć pewność, że oferowane przez nas produkty mają stosowne certyfikaty i atesty, w związku z czym można z nich bezpiecznie korzystać.  Jednym z dokumentów świadczących o ich jakości jest norma PN-EN 12566. Zostały w niej określone wymagania dotyczące oceny zgodności oczyszczalni ścieków, które warunkują dopuszczenie do obrotu do 50 osób. Jeśli oczyszczalnia go ma, to znaczy, że na produkcie przeprowadzono testy, które udowadniają, że ścieki są rzeczywiście oczyszczane. Omawianą normę można znaleźć w obwieszczeniu Prezesa PKN dnia 2 sierpnia 2007 Monitor Polski nr 55 poz. 625 pozycja 24 na stronie 2070.

Co należy rozumieć przez oznaczenie znakiem CE?

Kwestia certyfikowania przydomowych oczyszczalni ekologicznych jest niezwykle ważna, aby zagwarantować bezpieczeństwo i efektywność instalacji. Decydując się na jej montaż, warto też zwrócić uwagę na to, czy została oznaczona znakiem CE. Wspomniane oznaczenie świadczy o ocenie zgodności przydomowych oczyszczalni ścieków z system 3. W praktyce należy przez to rozumieć, że producent instalacji jest zobowiązany do tego, aby przeprowadzać stosowne badania w notyfikowanej jednostce. Ponadto musi też wprowadzać systemy zakładowej kontroli produkcji. Omawiane dokumenty mają duże znaczenie, ponieważ przede wszystkim zapobiegają ewentualnym błędom i pozwalają zachować odpowiedni poziom.

SPRAWDŹ OFERTĘ