Co powinien zawierać projekt przydomowej oczyszczalni ścieków?

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać poprzedzony przygotowaniem szczegółowego projektu. Należy zawrzeć w nim szereg informacji, dotyczących zarówno lokalizacji instalacji, jak i jej parametrów technicznych. Wyjaśniamy, co powinien zawierać projekt oczyszczalni przydomowej oraz na jakiej podstawie jest on opracowywany.

Jakie elementy musi zawierać projekt oczyszczalni ścieków?

Przed przystąpieniem do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi tego rodzaju urządzeń, sprawdzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod kątem dopuszczalnych rozwiązań kanalizacyjnych oraz przygotować projekt instalacji. Zgodnie z obowiązującym prawem, przydomowe oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3/d nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia do właściwego organu administracyjnego. Zgłoszenie to powinno zawierać szczegółowy projekt urządzenia wraz ze szkicem.

Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków musi uwzględniać lokalizację instalacji, zachowującą określone przepisami odległości od elementów takich jak studnia wody, kąpielisko lub plaża publiczna, budynki, granica sąsiedniej działki, droga lub chodnik. W dokumentacji powinna znaleźć się również informacja na temat lokalnych warunków geotechnicznych. Ważną częścią projektu jest opis techniczny wybranego urządzenia oczyszczającego ścieki, z uwzględnieniem jego szczegółowych parametrów.

Podstawa przygotowania projektu oczyszczalni przydomowej

Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków przygotowywany jest na podstawie wizji lokalnej oraz dokumentacji, dotyczącej umiejscowienia rożnego rodzaju obiektów w obrębie działki i jej sąsiedztwie. Wybór rozwiązania w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu wymaga przeprowadzenia badań geotechnicznych. Podczas opracowywania projektu dokonywane są także obliczenia, mające na celu oszacowanie ilości ścieków, jakie będą odprowadzane do urządzenia.

Przygotowanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków i wybór optymalnych rozwiązań technologicznych warto powierzyć w ręce specjalistów, takich jak pracownicy firmy MAWEX EKO. Dzięki temu będziesz mieć pewność, że instalacja będzie pracowała sprawnie, wydajnie i bezawaryjnie!

SPRAWDŹ OFERTĘ