Czy da się uzyskać niezależność od zewnętrznych dostaw wody i odbioru ścieków?

W dzisiejszych czasach niezależność od zewnętrznych dostawców mediów stała się synonimem większego bezpieczeństwa. Posiadanie własnego źródła energii elektrycznej powoli staje się normą. Coraz więcej właścicieli domów jednorodzinnych dysponuje również własnym ekologicznym źródłem ciepła, jakim jest pompa ciepła. Czy można uniezależnić się również od dostaw wody? Czy możliwe jest radzenie sobie ze ściekami we własnym zakresie? Na te pytania odpowiadamy w tekście.

Jak zapewnić sobie niezależność od dostaw wody?

Alternatywą dla zewnętrznych dostaw wody jest posiadanie własnego ujęcia wody. Wybudowanie studni na działce jest jednak możliwe wyłącznie wtedy, gdy pozwalają na to warunki gruntowo-wodne. Nie wszędzie bowiem dostępna jest woda w odpowiedniej ilości. Nie zawsze również pobierana ze studni woda spełnia warunki dotyczące jakości, pozwalające na jej bezpieczne spożywanie. Co więcej, trzeba pamiętać o tym, że w pewnych sytuacjach miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego może nie dopuszczać budowy studni.

Jeśli na danym terenie nie ma przeciwwskazań do budowy własnego ujęcia wody, przed podjęciem decyzji o inwestycji koniecznie trzeba sprawdzić jak kształtują się warstwy wodonośne na działce. Na tej podstawie możliwe jest określenie pożądanej głębokości odwiertu i oszacowanie kosztów inwestycji. W przypadku odwiertów do 30 metrów nie jest potrzebne pozwolenie – wystarcza zgłoszenie. Głębsze odwierty wymagają natomiast uzyskania pozwolenia. Koszt inwestycji może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych, w zależności od lokalnych warunków.

Dobrym uzupełnieniem własnego ujęcia wody jest system zagospodarowania wody deszczowej. Nie wymaga on uzyskiwania pozwoleń ani spełniania specjalnych warunków formalno-prawnych. System zagospodarowania wody deszczowej pozwala na gromadzenie deszczówki, magazynowanie jej i wykorzystywanie w celach gospodarczych oraz sanitarnych. Zbiorniki na deszczówkę można umieścić na ziemi lub zakopać pod jej powierzchnią.

Jak uzyskać niezależność w zakresie oczyszczania ścieków?

Posiadając przydomową oczyszczalnię ścieków możliwe jest zagospodarowanie nieczystości bytowo-socjalnych we własnym zakresie. Budowa oczyszczalni biologicznej lub drenażowej zależna jest od miejscowego planu zagospodarowania oraz warunków gruntowo-wodnych. Jeśli wszystkie wymogi formalne są spełnione, możliwe jest zupełne uniezależnienie się od odbioru ścieków. Inwestycja we własną instalację wiąże się z kosztami rzędu kilku-kilkunastu tysięcy złotych. Warto natomiast podkreślić, że eksploatacja oczyszczalni jest właściwie bezobsługowa i bardzo tania.

Uzyskanie niezależności od dostaw wody i odbioru ścieków jest możliwe, pod warunkiem że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza stosowanie takich rozwiązań jak własne ujęcie wody czy budowa oczyszczalni ścieków. Uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców i odbiorców wymaga pewnego nakładu finansowego, który jednak zwraca się w postaci darmowej wody i niskich kosztów użytkowania instalacji wodnych i sanitarnych. Warto rozważyć takie wyjście zwłaszcza w obliczu stale wzrastających cen i niestabilności na rynku.

SPRAWDŹ OFERTĘ