Czy każdy grunt nadaje się do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Osoby, które decydują się na kupno lub budowę domu jednorodzinnego, muszą rozważyć sposób odprowadzania ścieków. W ostatnich latach na popularności coraz bardziej zyskują przydomowe oczyszczalnie, które są nie tylko ekologiczne, ale również ekonomiczne. Zasada działania takich instalacji polega na wzbudzaniu naturalnych procesów biologicznych, których zadaniem jest rozkład ścieków bytowych na proste i nieszkodliwe związki mineralne, które następnie są odprowadzane do gruntu, rzeki czy rowu melioracyjnego. Warto jednak wiedzieć, że nie zawsze istnieje możliwość montażu oczyszczalni. Na jakich gruntach można ją zbudować?

Kiedy nie można zdecydować się na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków? 

Klienci naszej firmy, którzy zastanawiają się nad budową oczyszczalni ścieków w Krakowie, często nie są pewni, czy spełnią stosowne warunki, aby móc zainwestować w taką instalację. Warto przede wszystkim wiedzieć, że przydomowa oczyszczalnia nie może powstać na terenach, które są objęte siecią kanalizacyjną albo są objęte obowiązkiem przyłączenia domu do kanalizacji.

Wyjątkiem jest budowa oczyszczalni przed ułożeniem sieci kanalizacyjnej. Jeżeli natomiast chodzi o obszary nieskanalizowane, to możliwość wykonania instalacji jest uzależniona od ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (a jeśli go nie ma, to od przepisów z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska).

Jakie warunki trzeba spełniać, aby zbudować przydomową oczyszczalnię? 

Zastanawiając się nad inwestycją w przydomową oczyszczalnię, w pierwszej kolejności warto zapoznać się z zasadami dotyczącymi odległości pomiędzy jej poszczególnymi elementami i budynkiem. Mowa tutaj przede wszystkim o odległości zbiornika do zewnętrznych drzwi i okien, która w przypadku budynków w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej, rekreacji indywidualnej oraz zbiornika o pojemności do 10m3 powinna wynosić co najmniej 5 metrów, a w przypadku pozostałych budów 15 metrów. Jeśli chodzi o zbiorniki o pojemności powyżej 10m3 do 50m3, mówimy o odległości 30 metrów, natomiast większe pojemności wiążą się z koniecznością przeprowadzenia ekspertyzy technicznej.

SPRAWDŹ OFERTĘ