Czy oczyszczalnie można montować pod ciągami pieszo-jezdnymi?

Posiadanie ekologicznej oczyszczalni to doskonały sposób na poradzenie sobie ze ściekami powstającymi nie tylko w pojedynczym gospodarstwie domowym, ale również w hotelu czy pensjonacie, a nawet ośrodku wypoczynkowym czy osiedlu. W przypadku ograniczonej przestrzeni, którą można przeznaczyć pod instalację, zachodzi niekiedy konieczność wykorzystania miejsca pod ciągami komunikacyjnymi. Czy jest to możliwe? Przyjrzyjmy się, co na ten temat mówią przepisy oraz jak wygląda praktyka w tym zakresie.

Przepisy na temat lokalizacji oczyszczalni względem dróg i chodników

Możliwość montażu oczyszczalni ścieków pod ciągami pieszo-jezdnymi regulują przepisy prawa. Zgodnie z nimi zbiorniki na nieczystości muszą być usytuowane w odpowiedniej odległości od dróg oraz chodników. Odległość zależna jest od pojemności zbiornika oraz rodzaju budynku. W przypadku domów jednorodzinnych i działek rekreacyjnych wystarczająca jest odległość 2 m od krawędzi ciągu dla oczyszczalni o pojemności do 10 m3 lub 10 m dla zbiorników 10-50 m3. Pozostałe budynki, a więc restauracje, hotele i inne przedsiębiorstwa muszą zachować odpowiednio 7,5 m oraz 10 m odległości. Oczyszczalnie przekraczające 50 m3 pojemności wymagają natomiast ekspertyzy technicznej w celu ustalenia odpowiedniego dystansu.

Omówione powyżej przepisy prawa dotyczą ulic i chodników. Co natomiast z ciągami komunikacyjnymi w obrębie własnej działki? Czy można umieścić oczyszczalnię pod wjazdem do garażu lub na odcinku pomiędzy furtką a wejściem do domu?

Czy oczyszczalnie można montować pod ciągami komunikacyjnymi na działce?

Montaż oczyszczalni ścieków pod ciągami pieszymi oraz jezdnymi na działce jest możliwy, choć należy liczyć się z pewnymi ograniczeniami. Ruch pieszy nie wiąże się z istotnymi obciążeniami i nie wymaga dodatkowych zabiegów. Inaczej jest natomiast w przypadku ruchu samochodowego. Wykonując przydomowe oczyszczalnie ścieków w Krakowie i innych miastach województwa małopolskiego, zajmujemy się między innymi wyliczaniem dopuszczalnych obciążeń i dobieraniem rozwiązań konstrukcyjnych, zabezpieczających zbiorniki przed uszkodzeniem na skutek poruszania się pojazdów po powierzchni gruntu.

Montaż oczyszczalni biologicznych i drenażowych pod ciągami komunikacyjnymi w obrębie działki jest możliwy. Wymaga to jednak dokładnej analizy, uwzględniającej obliczenia dopuszczalnych obciążeń gruntu. Decydując się na ulokowanie oczyszczalni pod ciągiem pieszo-jezdnym, warto więc powierzyć przygotowanie projektu ekspertowi.

SPRAWDŹ OFERTĘ