Czy opłaca się zamontować oczyszczalnię w miejscu, w którym przez jakiś czas nie ma napływu ścieków?

Długotrwałe przerwy w napływie ścieków są problematyczne dla działania większości przydomowych oczyszczalni. W miejscach, w których napływ nieczystości jest wyłącznie okresowy, można zamontować jedynie wybrane modele oczyszczalni ścieków. Które urządzenia radzą sobie z okresowym napływem ścieków? Czy opłaca się zamontować oczyszczalnię ścieków w miejscu, w którym napływ nieczystości nie jest stały?

Które oczyszczalnie nadają się w przypadku okresowego napływu ścieków?

Krótkotrwałe przerwy w napływie ścieków nie stanowią problemu dla prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni przydomowych. W przypadku domów jednorodzinnych przerwy związane na przykład z wyjazdami wakacyjnymi powodują przejście flory bakteryjnej w stan uśpienia. Przy prawidłowym eksploatowaniu instalacji i regularnym dosypywaniu odpowiednich biopreparatów, flora bakteryjna nie ulega jednak w takiej sytuacji zniszczeniu, lecz szybko reaktywuje się po ponownym zalaniu ściekami.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku domków rekreacyjnych czy działek, na których przerwy w dostawie ścieków są dłuższe. W przypadku okresowego napływu ścieków konieczne jest zamontowanie odpowiednich urządzeń, opierających się na technologii zanurzonego złoża biologicznego, takich jak biologiczne oczyszczalnie ścieków Kingspan BioFicient (BioPura) czy BioDisc.

Czy opłaca się zamontować oczyszczalnię w miejscu okresowego napływu ścieków?

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscu, w którym nie ma stałego napływu ścieków, może być opłacalny. Warunkiem jest jednak uzupełnianie flory bakteryjnej i zapewnianie co jakiś czas napływu nieczystości. Budowa oczyszczalni ścieków jest sporą jednorazową inwestycją, szybko jednak zwraca się, ponieważ w przeciwieństwie do szamba, nie wymaga częstego i kosztownego wywożenia osadów za pomocą wozu asenizacyjnego.

Budowa oczyszczalni ścieków na działce rekreacyjnej czy przy domku letniskowym jest dobrym pomysłem, pod warunkiem, że wybrane zostanie urządzenie przystosowane do okresowego użytkowania. Warto rozważyć zakup takiej instalacji, dzięki czemu można nie tylko pozbyć się ścieków, ale także odzyskać z nich wodę zdatną do celów gospodarczych.

SPRAWDŹ OFERTĘ