Czy przed budową oczyszczalni wymagane jest przeprowadzenie robót gruntowych?

Budowa oczyszczalni ścieków wymaga przeprowadzenia robót ziemnych, polegających na wykonaniu jednego dużego wykopu pod zbiornik oraz kilku wąskich wykopów pod rury, którymi będą doprowadzane i odprowadzane nieczystości. Jakie badania gruntowe należy przeprowadzić przed rozpoczęciem prac? Jakich formalności należy dopełnić planując inwestycję we własną oczyszczalnię? Jak dokładnie przebiega montaż oczyszczalni ścieków? Wszystkiego dowiesz się z tego artykułu.

Badania gruntowe i formalności przed budową oczyszczalni ścieków

Budowa niewielkiej oczyszczalni przydomowej, której przepustowość jest nie większa niż 5m3 na dobę, nie wymaga przeprowadzenia wcześniejszych badań gruntowych ani uzyskania pozwolenia na budowę. W takiej sytuacji wystarczające są badania geologiczne przeprowadzone przed budową domu oraz zgłoszenie do właściwych organów. Warto jednak podkreślić, że znajomość właściwości podłoża jest niezwykle ważna dla prawidłowego doboru rodzaju oczyszczalni. Dlatego, mimo braku prawnego obowiązku, przeprowadzenie specjalistycznych badań gruntowych przed budową oczyszczalni jest wskazane. Na ich podstawie określona zostanie przepuszczalność podłoża oraz poziom wód gruntowych. Ułatwi to decyzję, który rodzaj instalacji lepiej sprawdzi się na danym terenie – oczyszczalnia biologiczna czy drenażowa.

Jak przebiega budowa przydomowej oczyszczalni ścieków?

Roboty gruntowe związane z budową oczyszczalni ścieków polegają na przygotowaniu odpowiednich wykopów. Instalacja oczyszczalni przydomowej wymaga zazwyczaj wykonania jednego dużego wykopu na zbiornik oraz kilku mniejszych, przeznaczonych do poprowadzenia systemu rur. Biologiczna oczyszczalnia pozwala na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do rowu melioracyjnego lub pobliskiego cieku wodnego, jeśli jednak nie ma takiej możliwości, konieczne jest wykopanie studni chłonnej. W przypadku oczyszczalni drenażowej należy natomiast wykonać drenaż rozsączający. W specyficznych sytuacjach stosuje się takie rozwiązania jak kopiec filtracyjny czy filtr piaskowy o układzie pionowym.

Wielkość i głębokość wykopów pod poszczególne elementy instalacji musi być dopasowana do wskazań producenta i lokalnych warunków gruntowych. Dlatego właśnie budowę przydomowej oczyszczalni ścieków warto powierzyć w ręce doświadczonych profesjonalistów.

SPRAWDŹ OFERTĘ