Czy przydomowa oczyszczalnia zapewnia w pełni bezpieczną neutralizację ścieków bytowych?

Jaka jest skuteczność małych przydomowych oczyszczalni ścieków? Jeden z popularnych mitów głosi, że nie gwarantują one całkowicie bezpiecznego procesu neutralizacji ścieków bytowych. To pogląd niezgodny z prawdą. Faktem jest, że można znaleźć instalacje, które działają wadliwie. Jednak równie łatwo wskazać te, które są bezpieczne dla otoczenia, a wypływające z nich ścieki wyróżniają się wysokim poziomem oczyszczenia.

Neutralizacja nieczystości bytowych jest możliwa dzięki procesom biologicznego rozkładu materii organicznej. Wielkie instalacje komunalne i małe przydomowe oczyszczalnie ścieków działają w ogólnych zarysach niemal identycznie. Uzyskują też zbliżoną jakość oczyszczania. Pod warunkiem, że działają poprawnie i są eksploatowane zgodnie z zaleceniami producenta.

Od czego zależy poprawna praca przydomowej oczyszczalni ścieków?

Jest wiele czynników, które wpływają na właściwą pracę przydomowej oczyszczalni ścieków. Aby mogła ona działać w pełni bezpiecznie i zachować wysoką wydajność i jakość, konieczne jest spełnienie trzech podstawowych warunków:

  • instalacja oczyszczalni zgodna z zaleceniami producenta – na pracy oczyszczalni odbijają się wszystkie błędy popełnione przy jej budowie: największej wiedzy i doświadczenia wymaga budowa oczyszczalni drenażowych – wadliwe wykonanie może zakończyć się nie tylko zmniejszeniem jakości oczyszczania, ale wręcz koniecznością budowy całej instalacji od nowa,
  • dopasowanie przepustowości oczyszczalni do ilości ścieków – dobowe zrzuty ścieków nie mogą być ani zbyt duże, ani też zbyt małe: najgroźniejsze jest regularne przepełnianie oczyszczalni i długotrwałe przerwy w zrzutach ścieków – najmniej odporne na gwałtowne wahania dopływu nieczystości są drenażowe oczyszczalnie ścieków, natomiast dużą odpornością charakteryzują się oczyszczalnie typu biologicznego, 
  • poprawna eksploatacja oczyszczalni – należy regularnie wywozić osad, stosować preparaty odnawiające kolonie bakteryjne, a także zwracać baczną uwagę na to, jakie zanieczyszczenia trafiają do ścieków: konieczne jest ograniczenie ilości detergentów (i innych toksycznych substancji, ale także dużych ilości czystej wody), wykluczenie ciał stałych (zanieczyszczenia niepodatne na działanie wody) oraz zanieczyszczeń tłustych (tłuszcze naturalne oraz syntetyczne oleje i smary).

Kontrola jakości oczyszczania

Kupując przydomową oczyszczalnię ścieków, zwróć uwagę na to, czy dany model posiada potwierdzoną zgodność z europejskimi normami oczyszczania ścieków. Sprawdź też deklarowane przez producenta ilości usuwanych zanieczyszczeń. Im dokumentacja jest bardziej szczegółowa i konkretna, tym lepiej. Oznacza to, że producent starannie przetestował oczyszczalnię w warunkach terenowych i postarał się o odpowiednią certyfikację.

Ostatecznym testem działania instalacji i świadectwem jakości oczyszczania jest analiza chemicznego składu ścieków opuszczających oczyszczalnię. Nie wystarczy jedno badanie – najlepsze są testy powtarzane w regularnych odstępach czasu. Prawo nie nakazuje monitorowania skuteczności małych przydomowych oczyszczalni ścieków, których przepustowość nie przekracza 5 m3 na dobę. W wyjątkowych sytuacjach taki obowiązek może wynikać z lokalnych regulacji. Jednak postawa odpowiedzialności za środowisko naturalne nakazuje zlecić badania z własnej inicjatywy. Jet to tym ważniejsze, że niesprawna instalacja oczyszczająca może być przyczyną skażenia gleby i wody, z której korzystasz Ty i Twoi bliscy.

SPRAWDŹ OFERTĘ