Czy przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być wyposażone w przepompownię?

Przepompownia to urządzenie, które pozwala na przetłaczanie ścieków w miejscach, w których niemożliwe jest wykorzystanie grawitacji poprzez zastosowanie odpowiednich spadków w rurach kanalizacyjnych. Czy wszystkie przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą być wyposażone w przepompownię? W jakich sytuacjach konieczny jest montaż przepompowni ścieków? Na te pytania odpowiadamy w tekście.

W jakich sytuacjach należy zamontować przepompownię ścieków?

Przepompownia ścieków to urządzenie stosowane w celu wymuszenia przepływu nieczystości we właściwym kierunku. Przepompownia może znaleźć się pomiędzy budynkiem a oczyszczalnią. Niekiedy także zachodzi konieczność jej zamontowania w celu wyprowadzania oczyszczonych ścieków z instalacji.

Kiedy należy uzupełnić instalację kanalizacyjną o przepompownię ścieków? Jak pokazują nasze doświadczenia w zakresie montażu przepompowni ścieków w Małopolsce czynnikiem warunkującym konieczność montażu przepompowni ścieków jest ukształtowanie terenu. Urządzenie to pozwala bowiem wymusić przepływ nieczystości nawet w warunkach, w których nie jest możliwy grawitacyjny spływ nieczystości.

Czy wszystkie przydomowe oczyszczalnie muszą mieć przepompownię?

Kiedy tylko to możliwe, kanalizacja budowana jest w taki sposób, aby przepływ ścieków przebiegał bez wspomagania, wyłącznie z wykorzystaniem sił grawitacji. Minimalny spadek rur gwarantujący naturalny przepływ wynosi 2% (czyli 2 centymetry spadku na każdy 1 metr rury kanalizacyjnej). Nie należy natomiast przekraczać 15% spadku. Nie zawsze jednak możliwe jest zapewnienie właściwego, równomiernego nachylenia rur kanalizacyjnych ze względu na górzyste ukształtowanie terenu lub też położenie działki w niecce. Wtedy jedynym rozwiązaniem jest montaż przepompowni ścieków na problematycznym odcinku instalacji. Dzięki temu urządzeniu możliwe staje się przetransportowanie ścieków pomimo niesprzyjających warunków terenowych.

Przepompownia ścieków wskazana jest w przypadku oczyszczalni przydomowych usytuowanych na działkach o specyficznych warunkach terenowych. Sprawdza się w instalacjach zamontowanych na stokach, skarpach oraz w nieckach. Zazwyczaj nie jest ona natomiast potrzebna w przypadku terenów nizinnych i płaskich.

SPRAWDŹ OFERTĘ