Czy warto samodzielnie przeprowadzić montaż przydomowej oczyszczalni ścieków? 

Samodzielne przeprowadzenie montażu przydomowej oczyszczalni wydaje się atrakcyjne z powodu spodziewanych oszczędności. Jeżeli jednak nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia z zakładaniem kanalizacji czy większymi robotami ziemnymi, to ryzyko fiaska przedsięwzięcia jest bardzo wysokie. W ostatecznym rozrachunku źle pojęte oszczędności mogą być przyczyną wysokich nieplanowanych wydatków. 

Finałowy sukces lub kosztowna katastrofa zależą od bardzo wielu czynników, takich jak nasze kompetencje budowlane, typ oczyszczalni czy warunki glebowe w miejscu posadowienia oczyszczalni.  

Kiedy opłaca się samodzielnie zamontować oczyszczalnię ścieków?  

Montaż oczyszczalni nie jest zadaniem budowlanym o wyjątkowym stopniu trudności. Tym większa jest pokusa, aby samodzielnie wykonać prace i oszczędzić na wydatkach. Większość producentów przydomowych oczyszczalni ścieków przyzwala na samodzielny montaż, bez ryzyka utraty gwarancji. Jednak nie jest to ogólnie obowiązującą normą, dlatego przed przystąpieniem do pracy warto upewnić się, że rezygnując z wynajęcia profesjonalnej ekipy, zachowamy prawo do gwarancji producenta. 

Następną ważną sprawą jest ocena jakości i przydatności posiadanych narzędzi oraz maszyn. Im więcej sprzętu będziemy musieli kupić lub wypożyczyć, tym mniej opłacalne będzie samodzielne wykonawstwo instalacji oczyszczającej. W wersji minimalistycznej wszystkie prace ziemne można wykonać przy użyciu ręcznych narzędzi. Jednak jest to opcja “tylko dla orłów” – i to najlepiej dla kilku. Jeżeli zbierzemy kilkuosobową ekipę, to w przypadku oczyszczalni drenażowej poradzimy sobie bez specjalistycznego sprzętu: osadnik gnilny jest na tyle lekki, że kilka dorosłych osób bez kłopotu zainstaluje go wykopie. 

Przy odrobinie uporu uda się też posadowić biologiczną oczyszczalnię przydomową BioDiscBioSafe czy BioPura, ale nie obejdzie się bez pomocy maszyn. Najmniejsze modele oczyszczalni biologicznych ważą nawet po kilkaset kilogramów. Bezpieczne osadzenie w wykopie nie uda się bez dźwigu lub koparki. Optymalnym wyborem wydaje się koparka, której można też użyć do opuszczenia zbiornika do wykopu i wykonania wszystkich prac ziemnych. Instalacja oczyszczalni przebiegnie znacznie szybciej, ale w ten sposób obniżymy opłacalność samodzielnej realizacji przedsięwzięcia. Jeżeli nie mamy uprawnień i będziemy musieli wypożyczyć sprzęt z operatorem, to różnica pomiędzy samodzielnym wykonaniem a zleceniem całej inwestycji specjalistycznej firmie, przestanie być istotna. Może okazać się, że oszczędzamy kilkaset złotych, a ryzykujemy popełnienie błędów, których naprawa pochłonie tysiące. Jeżeli jednak czujemy się na siłach, żeby podjąć wyzwanie, powinniśmy dobrze przygotować się do pracy. 

Najpierw planuj, potem kop 

Warunkiem powodzenia instalacji oczyszczalni jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Najpierw będziemy musieli poznać działanie posiadanego modelu oczyszczalni i dokładnie przeanalizować sposób podłączenia dopływu ścieków i odprowadzania oczyszczonej wody. Zanim przerzucimy pierwszą łopatę ziemi, powinniśmy przygotować dokładny plan instalacji i wyznaczyć w terenie miejsca wykonania robót ziemnych. Projekt będzie bardzo potrzebny do sprawnej realizacji kolejnych etapów inwestycji. Przyda się też do zgłoszenia budowy oczyszczalni. Bo trzeba pamiętać, że oczyszczalnia o dziennej wydajności do 7,5 m3 co prawda nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale konieczne jest zgłoszenie jej w starostwie powiatowym. 

Jeżeli mamy do czynienia z gruntem gliniastym czy podmokłym, a wybraliśmy instalację typu drenażowego, taką jak oczyszczalnia przydomowa Marseplast 2000-3000należy ustalić poziom wód gruntowych. Jest to bardzo istotne, ponieważ część drenażowa oczyszczalni musi być zlokalizowana minimum 1,5 m nad poziomem wód gruntowych.  

O wiele łatwiej zaplanować lokalizację oczyszczalni biologicznej. Tego typu instalacje nie są wrażliwe na warunki glebowe czy wysoki poziom wód – wystarczy zadbać o odpowiednie zakotwienie zbiornika. Nie musimy też martwić się o odprowadzenie oczyszczonego ścieku: można go skierować do naturalnego cieku wodnego, do studni chłonnej czy wykorzystać do podlewania upraw.    

Dlaczego warto zlecić budowę oczyszczalni wyspecjalizowanej firmie? 

Gdy chcemy mieć “święty spokój” i pewność, że oczyszczalnia będzie działała poprawnie, jej budowę należy powierzyć profesjonalistom. Jeżeli nawet pojawią się jakieś problemy, to będziemy mogli oczekiwać ich rozwiązania: naprawy wadliwie działającej oczyszczalni lub udzielenia wskazówek na temat sposobu eksploatacji. 

Inną korzyścią ze współpracy z profesjonalną firma jest doradztwo techniczne i załatwienie wszystkich formalności. Otrzymamy informacje nie tylko na temat budowy i poprawnej eksploatacji, ale także na temat możliwości otrzymania dopłat (o ile w konkretnej lokalizacji są możliwe do uzyskania). Fachowcy przygotują też wszystkie dokumenty potrzebne do zgłoszenia budowy oczyszczalni.

SPRAWDŹ OFERTĘ