Czy zima jest złą porą roku na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Możliwość budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zimą jest uzależniona od trzech czynników: głębokości przemarzania gruntu, typu oczyszczalni i wysokości lustra wód gruntowych. Wymienione parametry należy rozważyć na wypadek nadejścia autentycznej zimy – takiej z kilkunastostopniowymi mrozami i dużymi opadami śniegu. 

Temperaturą graniczną dla robót budowlanych jest +5°C. Jeżeli temperatura jest niższa, to należy podjąć specjalne kroki: rozstawić namiot nad miejscem prac, zastosować nagrzewnice, użyć zapraw odpornych na niskie temperatury. Zalecenia te dotyczą przede wszystkim tak zwanych prac mokrych, np. murowania, tynkowania czy zalewania fundamentów. Niewielkie przydomowe oczyszczalnie ścieków wymagają niemal wyłącznie prac ziemnych, które można prowadzić również w niskich temperaturach.

Jakie miesiące są najlepsze do wykonania wykopów pod przydomową oczyszczalnię ścieków?

Zgodnie ze sztuką budowlaną roboty ziemne najlepiej jest planować na pierwszy kwartał roku. To okres, w którym często występują jeszcze mrozy, ale z tendencją do ustępowania. Oznacza to, że rozpoczętych prac nie trzeba będzie przerywać. 

W czasie mroźnych zim dochodzi do głębokiego przemarzania gruntu, co może bardzo utrudnić prace ziemne. Za bezpieczną głębokość dla fundamentów przyjmuje się około 1 m w centralnej Polsce. Nieco głębiej, nawet do 1,5 m, należy kopać na północy i wschodzie, a nieco płycej na terenach zachodnich i południowych. W przypadku posadowienia nawet niewielkiego zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków głębokość wykopu znacznie przekracza poziom przemarzania gruntu. Oznacza to, że prace ziemne pod instalację oczyszczającą możemy wykonać zimą. Warunkiem prowadzenia robót ziemnych zimą jest płytkie przemarznięcie gruntu. W przeciwnym razie będziemy mieli problem z zasypywaniem zbiornika i rur drenażowych zbryloną ziemią. Po ustąpieniu mrozów może dojść do osiadania gruntu i przemieszczania elementów instalacji, włącznie z samym zbiornikiem oczyszczalni. Te niekorzystne zjawiska nasila wysoki poziom wód gruntowych. 

Jak poziom wód gruntowych wpływa na prowadzenie robót ziemnych?

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy określić poziom wód gruntowych. Jeżeli nie chcemy zamawiać ekspertyzy, wystarczy zrobienie odwiertu czy wykopu w miejscu, w którym zamierzamy posadowić zbiornik oczyszczalni. Jeżeli posiadamy na działce studnię, to będzie ona miarodajnym wskaźnikiem, na jakiej wysokości znajdują się wody gruntowe.

Wysoki poziom wód gruntowych jest poważnym utrudnieniem przy budowaniu oczyszczalni ścieków. Wykop zrobiony przy ujemnych temperaturach, może nam sprawić spore zaskoczenie, gdy ziemia rozmarznie. Powinniśmy liczyć się z przemieszczeniem, a nawet wyparciem zbiornika oczyszczalni, jeżeli nie był zakotwiony. Założenie kotew wymaga utwardzenia dna wykopu pod oczyszczalnią, np. poprzez wylanie ławy betonowej. Prac betoniarskich, poza naprawdę wyjątkowymi okolicznościami, nie należy prowadzić przy temperaturach ujemnych. Wniosek jest oczywisty: posadowienie zbiornika oczyszczalni na podmokłym gruncie warto przenieść na ciepłe miesiące.

Czy zimą można zbudować drenażową oczyszczalnię ścieków?

Jeśli trafimy na łagodną zimę, to możemy wykorzystać kilka dni ocieplenia i bez problemu zainstalować np. biologiczną oczyszczalnię ścieków BioFicient (BioPura). Podobnie jak inne oczyszczalnie ścieków Kingspan. Posadowienie zbiornika, podłączenie rury wyprowadzającej ścieki z domu i odprowadzenia oczyszczonego ścieku, np. do przygotowanej wcześniej studni chłonnej można wykonać nawet przy niewielkim mrozie.

Znacznie większym wyzwaniem jest drenażowa oczyszczalnia ścieków. O ile bez większych problemów zainstalujemy zbiornik osadnika gnilnego, to poprawne wykonanie drenażu może być bardzo kłopotliwe. Szczególnie wtedy, gdy wysoki poziom wód gruntowych wymusi stworzenie kopca chłonnego lub usypania sztucznej skarpy. Wykonywanie takich prac przy ujemnych temperaturach jest nie tylko uciążliwe, ale może też prowadzić do błędów w konstrukcji i uszkodzeń drenażu.

Na zakończenie warto podkreślić, że w sprzyjających okolicznościach pogodowych i glebowych możemy zainstalować przydomową oczyszczalnię ścieków również w okresie zimowym. Nie zmienia to faktu, że o ile to możliwe, powinniśmy starać się przenieść prace budowlane na ciepłe miesiące roku.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości najlepszym rozwiązaniem jest zasięgnięcie rady fachowca. Jeżeli Twoim celem jest oczyszczalnia przydomowa w Małopolsce, zapraszamy do kontaktu. Doświadczeni instalatorzy Mawex-Eko odpowiedzą na każde pytanie związane z oczyszczaniem ścieków z gospodarstw domowych.

SPRAWDŹ OFERTĘ