Dwa najpopularniejsze typy przydomowych oczyszczalni ścieków

Nie trzeba być specjalistą, żeby ustalić, jaka przydomowa oczyszczalnia ścieków jest najczęściej kupowana: oczywiście najtańsza. Należy jednak pamiętać, że oczyszczalnia powinna być nie tylko tania w zakupie, ale też tania i skuteczna w eksploatacji. Jaka instalacja oczyszczająca najlepiej spełnia wszystkie wymienione warunki?

Idealna przydomowa oczyszczalnia ścieków nie istnieje. Wszystko zależy od ustalenia priorytetów: jeżeli Twoim celem jest zbudowanie oczyszczalni możliwie najtańszej, wybierz instalację drenażową.

Numer 1: drenażowa oczyszczalnia ścieków

Poza dyskusją pozostaje fakt, że najtańsza, najłatwiejsza w budowie i najtańsza w eksploatacji jest drenażowa oczyszczalnia ścieków. Przykładem takiego produktu w naszej ofercie jest oczyszczalnia drenażowa Marseplast: kompletny system oczyszczający, który można zainstalować nawet własnymi rękami. Oczywiście warunkiem jest posiadanie elementarnej wiedzy na temat działania kanalizacji, systemów oczyszczania ścieków i robót ziemnych. Trzeba też zadbać o zbadanie warunków w miejscu instalacji: w przypadku tego typu oczyszczalni kluczowe znaczenie ma przepuszczalność gleby, w której zostanie posadowiona oczyszczalnia, a dokładnie drenaż rozsączający.

Oczyszczalnie drenażowe najlepiej funkcjonują na gruntach o dużej przepuszczalności – na piaskach i żwirach. Poletko rozsączające, w którym zachodzą procesy oczyszczania tlenowego, wymaga też odpowiedniego poziomu wód gruntowych. Drenaż oczyszczalni powinien znajdować się minimum 1,5 m nad lustrem wody gruntowej. Jeżeli oczyszczalnia drenażowa ma powstać na podmokłym gruncie, to poletko drenażowe należy zastąpić kopcem rozsączającym. Z kolej na gruntach gliniastych, posiadających niską przepuszczalność, budowa drenażu wymaga wymiany dużej ilości gruntu rodzimego – zastąpienia glin i iłów żwirem i piaskiem.

W obu opisanych przypadkach dochodzi do znacznego wzrostu kosztów inwestycji. Rośnie też ryzyko, że oczyszczalnia nie będzie działała poprawnie i nie zapewni odpowiedniego poziomu oczyszczania ścieków. Dlatego budowę oczyszczalni należy poprzedzić badaniami gruntu i dokładnym budżetowaniem całej inwestycji. Może okazać się, że w niesprzyjających warunkach środowiskowych koszt budowy instalacji drenażowej nie będzie znacząco odbiegał od ceny zakupu oczyszczalni biologicznej o podobnej przepustowości.

Numer 2: wydajna i kompaktowa oczyszczalnia biologiczna

Sekret popularności systemów drenażowych i mniejszego zainteresowania instalacjami jest powszechnie znany: oczyszczalnie biologiczne są mniej popularne od oczyszczalni drenażowych ze względu na cenę. Gdyby nie bariera finansowa, to można z dużym prawdopodobieństwem założyć, że oczyszczalnie drenażowe szybko zniknęłyby z rynku. Tymczasem nic nie zapowiada rewolucji: za najprostsze systemy biologiczne ze złożem fluidalnym trzeba zapłacić średnio 2-3 razy więcej niż za prostą oczyszczalnię drenażową. Jeszcze droższe są urządzenia z mechanizmami napędzanymi energią elektryczną, np. oczyszczalnia przydomowa BioDisc – doskonałej jakości konstrukcja z obrotowym złożem w postaci metalowych dysków. Dzięki innowacyjnej technologii udało się znacząco zmniejszyć gabaryty oczyszczalni, a jednocześnie zachować wysoką wydajność i doskonałą jakość oczyszczania ścieków bytowych. 

W oczyszczalniach biologicznych zachodzą te same procesy jak w oczyszczalniach drenażowych. Różnica polega na ich oddzieleniu od otoczenia (gleby), na pełnej kontroli i przyspieszeniu rozkładu nieczystości. Aby osiągnąć te trzy cele, konieczne jest sztuczne napowietrzanie, zastosowanie silników elektrycznych czy mechaniczne wymuszenie odpowiedniego przepływu nieczystości. Oznacza to konieczność doprowadzenia zasilania i ponoszenia kosztów zużycia energii. Tymczasem oczyszczalnie drenażowe są praktycznie bezobsługowe, jeżeli nie liczyć okresowego oczyszczania osadu i dodawania biopreparatów wspomagających aktywność flory bakteryjnej. Dlatego często podnoszonym argumentem przeciwko oczyszczalniom biologicznym jest zdecydowanie wyższy koszt eksploatacji, w porównaniu do oczyszczalni drenażowych. Trudno się z nim nie zgodzić. Jednak należy pamiętać, że w zamian za niewielkie comiesięczne opłaty za prąd można uzyskać bardzo wysoką jakość oczyszczania.

Często pomijaną, lecz niezwykle ważną zaletą oczyszczalni biologicznych, jest możliwość łatwej kontroli jakości oczyszczania. Wynika to stąd, że wszystkie procesy rozkładu nieczystości zachodzą w zamkniętych zbiornikach. Wystarczy pobrać próbkę oczyszczonego ścieku i oddać go do analizy laboratoryjnej, aby precyzyjnie określić jakość działania instalacji. W przypadku oczyszczalni drenażowych jest to niemożliwe, a przynajmniej bardzo utrudnione. Trudno pobrać oczyszczony ściek z poletka drenażowego. W efekcie nie mamy pewności, jaka jest faktyczna jakość oczyszczania.

Podsumowując: o popularności przydomowych oczyszczalni ścieków decyduje przede wszystkim cena. Stąd wynika dominacja oczyszczalni drenażowych. Gdy priorytetem jest jakość oczyszczania i możliwość kontrolowania pracy instalacji, to zdecydowanym liderem na tych polach okazują się instalacje biologiczne. Ostateczna decyzja zależy od zasobności portfela i od poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Jeżeli potrzebujesz fachowego doradztwa przy wyborze przydomowej oczyszczalni ścieków, zapraszamy do kontaktu.

SPRAWDŹ OFERTĘ