Ilość komór w szambie – parametr, który ma znaczenie

Szambo jest sprawdzonym sposobem na odprowadzanie i magazynowanie nieczystości w przypadku miejsc, w których nie ma możliwości podłączenia domowej instalacji sanitarnej do sieci kanalizacyjnej. Szamba mogą być wykonywane z betonu lub tworzyw sztucznych. Mogą posiadać jedną, dwie lub więcej komór. Jakie znaczenie ma ilość komór w szambie? Kiedy należy wybrać zbiornik jedno, dwu, a kiedy wielokomorowy?

Jakie znaczenie ma ilość komór w szambie?

Ilość komór w szambie jest jednym z istotnych kryteriów wyboru zbiornika bezodpływowego na potrzeby gospodarstwa domowego lub działki. Szamba o większej liczbie komór są nie tylko bardziej wydajne, ale również wymagają rzadszego opróżniania, ze względu na możliwość częściowego oczyszczenia ścieków.

Szambo jednokomorowe zbudowane jest z pojedynczej komory, z której ścieki usuwane są przez specjalny samochód asenizacyjny. Zbiornik dwukomorowy posiada dwie komory, oddzielone od siebie przegrodą z otworem przelewowym. Pozwala to na oddzielenie ścieków grubych od płynnych, a następnie oczyszczenie części z nich przy zastosowaniu bakterii. Szambo o trzech komorach powstaje poprzez połączenie szeregowe kilku zbiorników za pomocą rury przelewowej. Szambo wielokomorowe umożliwia zastosowanie systemu napowietrzania oraz dodanie odpowiednich bakterii rozkładających substancje organiczne.

Gdzie sprawdza się szambo jednokomorowe?

Szambo jednokomorowe doskonale sprawdza się w przypadku działki rekreacyjnej. Może być stosowane również dla domu jednorodzinnego, zamieszkanego przez niewielką grupę osób. Nieczystości trafiające do zbiornika jednokomorowego nie podlegają segregacji ani oczyszczeniu. Konieczne jest ich regularne usuwanie przy pomocy samochodu asenizacyjnego.

Zastosowanie zbiorników o kilku komorach

Dom zamieszkany przez dużą rodzinę powinien posiadać szambo o dwóch lub większej liczbie komór. Takie rozwiązanie jest znacznie bardziej wydajne od zbiornika jednokomorowego. Opróżnianie szamba może być rzadsze, ponieważ zbiornik zapełnia się znacznie wolniej. Dodatkowo część materii organicznej podlega rozkładowi, dzięki zastosowaniu bakterii.

Wybierając szambo, warto kierować się nie tylko jego ceną, ale także takimi parametrami jak liczba komór oraz pojemność. Cechy te pozwalają określić, czy szambo będzie miało wystarczającą wydajność, odpowiednią do potrzeb gospodarstwa domowego.

SPRAWDŹ OFERTĘ