Jak często i w jakich dawkach należy stosować preparaty biologiczne do przydomowych oczyszczalni?

Jeżeli chcesz określić właściwe ilości preparatów biologicznych, które należy dodawać do przydomowych oczyszczalni ścieków, musisz uwzględnić kilka zmiennych. Pierwszą jest typ oczyszczalni. Drugą rodzaj preparatu. Trzecia to sposób eksploatacji oczyszczalni. W artykule omawiamy wszystkie czynniki, które wpływają na częstotliwość i ilość biopreparatów dodawanych do oczyszczalni ścieków.

Pierwszą kwestią, którą należy się zająć, jest pytanie, czy istnieją przydomowe oczyszczalnie ścieków, które nie wymagają dodawania biopreparatów?

Czy wszystkie oczyszczalnie potrzebują biopreparatów?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Wynika to przede wszystkim z faktu, że niektórzy producenci reklamują swoje oczyszczalnie jako samowystarczalne i obywające się bez wspomagania biopreparatami. Czy faktycznie istnieją takie oczyszczalnie? Teoretycznie jest to możliwe. Jednak praktyka podpowiada, że nie da się całkowicie uniknąć dodawania biopreparatów do przydomowych oczyszczalni ścieków. Jedne instalacje wymagają doraźnego aplikowania biopreparatów, inne najlepiej pracują wtedy, gdy dostarczamy bakterie regularnie.

Szczególnym przypadkiem jest oczyszczalnia typu drenażowego. System złożony z osadnika gnilnego (procesy beztlenowe) i drenażu rozsączającego (procesy tlenowe) może działać sam, bez zasilania bakteriami. Jednak jest to możliwe tylko w sytuacji bardzo regularnych zrzutów nieczystości i dokładnego dopasowania ich ilości do pojemności oczyszczalni. Innymi słowy: w warunkach laboratoryjnych oczyszczalnia drenażowa jest samowystarczalna. Jednak w praktyce instalacje drenażowe potrzebują zasilania bakteriami 1-2 razy w miesiącu. Jeżeli nie chcemy stosować biopreparatów, to powinniśmy też przyzwyczaić się do tego, że z kominków poletka drenażowego okresowo może wydobywać się niezbyt przyjemny zapach. Musimy też liczyć się z ryzykiem, że przy większym zrzucie ścieków dojdzie do kolmatacji (zatkania) drenażu.

Pozostaje pytanie o przydomowe oczyszczalnie ścieków typu biologicznego: czy one też potrzebują biopreparatów?

Kiedy oczyszczalnia biologiczna potrzebuje dodatkowych bakterii?

Instalacje biologiczne w zasadzie nie potrzebują dodawania biopreparatów, aby normalnie pracować. Jednak niektóre z nich, w tym przede wszystkim oczyszczalnie z osadem czynnym, są dość wrażliwe na wahania w ilości dostarczanych ścieków, a także na ich skład. W efekcie nawet najdoskonalsza biologiczna instalacja oczyszczająca przeżywa swoje momenty krytyczne, gdy konieczne jest dodanie preparatów w celu wznowienia lub pobudzenia procesów biologicznego rozkładu nieczystości:

  • zalanie czystą wodą – zalanie wodą opadową lub wodociągową (np. na skutek awarii spłuczki) prowadzi do rozcieńczenia osadu czynnego, w którym stężenie bakterii może być zbyt małe do właściwego oczyszczania ścieków: oczywiście kultury bakteryjne odnowią się w sposób naturalny, lecz jest to proces rozciągnięty w czasie – jeżeli chcemy, aby oczyszczalnia szybko wznowiła w pełni efektywną pracę, najprostszym rozwiązaniem jest użycie biopreparatów
  • nadmiar detergentów – detergenty działają podobnie jak woda, lecz są znacznie bardziej szkodliwe: nie tylko osłabiają żywotność flory bakteryjnej, ale przy odpowiednim stężeniu mogą unieszkodliwić mikroflorę znajdującą się w reaktorze biologicznym lub w złożu oczyszczalni – oczekiwanie na naturalne odtworzenie błony biologicznej może potrwać wiele dni, w których czasie do gleby lub do cieków wodnych odprowadzamy ścieki praktycznie nieoczyszczone,
  • awaria systemu napowietrzania – brak napowietrzania uniemożliwia trwanie procesów tlenowego oczyszczania ścieków bytowych, a w efekcie oczyszczalnia przestaje spełniać swoje funkcje i zamienia się w osadnik gnilny – gdy po przywróceniu działania napowietrzaczy dodamy odpowiedni biopreparat, szybciej przywrócimy normalne funkcjonowanie całej instalacji,
  • długa przerwa w dostarczaniu ścieków – nawet takie instalacje jak oczyszczalnia przydomowa BioDisc z obrotowym złożem i recyrkulacją osadu z osadnika wtórnego, które są w stanie normalnie pracować przy dużych wahaniach ilości dostarczanych ścieków, mogą potrzebować restartu po dłuższym okresie całkowitego wstrzymania dopływu nieczystości (sytuacja, z którą mamy do czynienia, gdy np. wyjeżdżamy na kilkutygodniowy urlop).

Momentem, w którym należy zastosować preparaty biologiczne, jest rozruch oczyszczalni. Podobnie dzieje się w przypadku restartu, czyli rozruchu po przerwie w pracy lub zamarciu błony biologicznej z przyczyn, które opisaliśmy.

Jak określić dawki i częstotliwość stosowania preparatów biologicznych do oczyszczalni?

Najrozsądniejszym rozwiązaniem jest dawkowanie preparatów biologicznych zgodnie z zaleceniami producenta – zarówno preparatu, jak i oczyszczalni. Kluczową kwestią jest też dobranie preparatu do rodzaju instalacji oczyszczającej. Inny skład mają biopreparaty do oczyszczalni biologicznych, które działają przede wszystkim w środowisku tlenowym, a inne do oczyszczalni drenażowych i szamb. Nie można stosować zamiennie preparatów do szamb do oczyszczalni biologicznych i na odwrót. Nic złego się nie stanie, lecz nie uzyskamy spodziewanych efektów. 

Jeżeli potrzebujesz konsultacji w sprawie stosowania biopreparatów do przydomowych oczyszczalni ścieków lub zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniego modelu instalacji oczyszczającej, zapraszamy do kontaktu.

SPRAWDŹ OFERTĘ