Jak działa i do czego służy przydomowa przepompownia ścieków?

Przydomowa przepompownia ścieków może znaleźć się pomiędzy wyprowadzeniem ścieków z budynku a przydomową oczyszczalnią ścieków lub szambem. Równie dobrze może przyjmować oczyszczony ściek z oczyszczalni. Często zdarza się, że trzeba ją zbudować pomiędzy wyprowadzeniem ścieków z budynku a przyłączem do komunalnej kanalizacji ściekowej. Dowiedz się, co łączy te trzy sytuacje. Znajdź odpowiedź na pytanie: kiedy potrzebna jest przydomowa przepompownia ścieków. 

Gdy grawitacja nie wystarcza, tam konieczna jest przepompownia

O ile to tylko możliwe, to kanalizację ściekową buduje się w taki sposób, aby nieczystości spływały bez wspomagania, wyłącznie na skutek działania sił grawitacji. Aby zapewnić właściwy przepływ ścieków, wystarczy nachylenie 2%. Oznacza to, że na każdy metr rury kanalizacyjnej, należy zastosować spadek wynoszący około 2 cm. Np. przy 10-metrowym rurociągu jego początek musi znajdować się o 20 cm wyżej od zakończenia. Przy czym należy pamiętać, że spadek ma być równomierny na całej długości rury. Nie należy też przesadzić i ustawić spadku przekraczającego 15%. Jeżeli to zrobisz, ryzykujesz, że spływające gwałtownie ścieki będą zasysały powietrze do syfonów urządzeń sanitarnych i trzeba je będzie regularnie zalewać wodą, aby uniknąć fetoru ścieków w pomieszczeniach.

Zdarzają się sytuacje, w których zastosowanie grawitacyjnego spływu nieczystości nie jest możliwe. Dzieje się tak zawsze wtedy, gdy wyprowadzenie ścieków z budynku znajduje się poniżej miejsca, do którego chcemy je doprowadzić. To częsta sytuacja w budynkach, które znajdują się w zagłębieniach terenu, na skarpach wzniesień lub są oddzielone wzniesieniem od miejsca odbioru ścieków. Powodem problemów z kanalizacją grawitacyjną może być też duża odległość, na którą trzeba dostarczyć ścieki: niewielkie zrzuty zanieczyszczeń rozlewają się po długiej rurze, nie wypełniają jej i nie zawsze cześć płynna ścieków jest w stanie przesunąć zanieczyszczenia stałe. Miejscem odbioru może być kanalizacja komunalna, własna przydomowa oczyszczalnia ścieków, a także zbiornik pełniący rolę kolektora ścieków dla większej liczby gospodarstw domowych. We wszystkich opisanych sytuacjach konieczne jest zastosowanie przepompowni (pompowni) ścieków.

Jak działa pompownia ścieków?

Nie sposób omówić wszystkich dostępnych na rynku modeli pompowni ścieków. Można je podzielić na dwie podstawowe grupy: przepompownie ścieków mokre i suche. W największym uproszczeniu różnią się one tym, że mokre wykorzystują kompaktowe pompy zanurzone w tłoczonym medium (w interesującym nas wypadku w ściekach), a suche mają pompy i silniki elektryczne umieszczone w oddzielnej części przepompowni (oddzielnym pomieszczeniu).

Pompownie mokre są tańsze w budowie i prostsze w konstrukcji: to studzienka betonowa lub z tworzywa sztucznego z podłączoną rurą doprowadzającą ścieki i pompą zanurzeniową, która tłoczy nieczystości do rury odprowadzającej. Zazwyczaj jest to pompa pływakowa, która uruchamia się po osiągnięciu założonego poziomu ścieków i pracuje do momentu opadnięcia pływaka i odłączenia zasilania – też na ustalonym przez użytkownika poziomie. Analogicznie działa pompownia sucha, lecz jej systemy sterowania są bardziej skomplikowane. Ogólnie pompownie suche są bardziej zaawansowane technologicznie i droższe w budowie.

Jaka jest optymalna pompa do ścieków?

Niezwykle ważną kwestią jest też wybór pompy o odpowiedniej wysokości podnoszenia medium. Drugi kluczowy parametr to wartość przepływu, czyli liczba litrów tłoczonego medium na sekundę. Pompa powinna mieć przepływ o około 10-20% większy od maksymalnego przepływu ścieków w rurze doprowadzającej. W przeciwnym razie, pomimo prawidłowego włączenia się, pompa może nie zdołać odprowadzić takiej ilości ścieków, aby zapobiec zalaniu przepompowni i wybiciu nieczystości na powierzchnię. Konieczne jest też zapewnienie odpowiedniej prędkości przepływu ścieków w rurze tłocznej, czyli nie mniej niż 0,7 m/s. Mniejsza wartość stwarza ryzyko zapychania się kanalizacji. Jeżeli chcesz zabezpieczyć się na wypadek awarii, zastosuj dwie pompy. W przypadku awarii jednej z nich druga przejmie funkcje urządzenia, które przestało działać. 

Jeżeli przepompownia będzie obsługiwała tylko wodę szarą (ze zmywania, prania, mycia się), to można zastosować model wirnikowy. Jeżeli medium ma być woda czarna (fekalia) i spodziewasz się obecności materiałów opatrunkowych czy dużej ilości papieru, to lepsza będzie pompa o przepływie swobodnym. Wirniki tych pomp są tak skonstruowane, że nie oplatają się na nich zanieczyszczenia włókniste i nie blokują znacznej wielkości zanieczyszczenia stałe. Dobrze jest też wybrać model pompy z rozdrabniaczem, który zapewni łatwiejszy przepływ ścieków. Niektóre pompy są w stanie zemleć materiały higieniczne, tekstylia, papier i inne zanieczyszczenia nierozpuszczalne w wodzie.

Jeżeli masz wątpliwości, jak dobrać pojemność studzienki i wyposażenie przydomowej przepompowni, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu. Doradzimy optymalne rozwiązanie, zaprojektujemy i zbudujemy instalację.

SPRAWDŹ OFERTĘ