Jak działa oczyszczalnia biologiczna Fann?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków Fann już na pierwszy rzut oka wyróżnia się nietypowym, prostopadłościennym zbiornikiem gnilnym. Jednak jej najważniejszą odmiennością są specjalnie opracowane moduły rozsączające, które zastępują tradycyjny system rur perforowanych, wykorzystywanych przez inne oczyszczalnie drenażowe. Innowacyjna instalacja oczyszczająca Fann warta jest bliższego przyjrzenia się i omówienia jej najważniejszych zalet. 

(Nie)Zwykła oczyszczalnia drenażowa 

Po przeanalizowaniu, z jakich elementów zbudowana jest najprostsza wersja oczyszczalni Fann, można dojść do wniosku, że poza nietypowym, prostopadłościennym zbiornikiem gnilnym, jest to dobrze znana drenażowa oczyszczalnia ścieków. W zbiorniku zachodzą procesy flotacji (wytworzenia kożucha na powierzchni ścieku), sedymentacji (powstawanie osadu na dnie zbiornika) i fermentacji metanowej, których wynikiem jest pozbawienie cząstek stałych i wstępne podczyszczenie ścieków. W tradycyjnej oczyszczalni wstępnie podczyszczony ściek trafia do drenażu na poletku rozsączającym. W przypadku oczyszczalni Fann zamiast drenażu złożonego z perforowanych rur oraz odpowiednio przygotowanej warstwy żwiru i piasku zastosowano gotowe moduły In-Drän. To na ich powierzchni i we wnętrzu powstaje błona biologiczna, której wytworzenie jest warunkiem rozpoczęcia procesu oczyszczania ścieków. 

Jak są z budowane i jak działają moduły In-Drän? 

Zasygnalizowana na wstępie obecność modułów rozsączających In-Drän stanowi o innowacyjności oczyszczalni Fann. Są to konstrukcje złożone z materiałów tekstylnych oraz elementów dystansujących wykonanych z tworzyw termoplastycznych. Konstrukcja modułu sprawia, że podczyszczone ścieki, które napływają rurą drenażową ze zbiornika gnilnego, nie wypełniają całej wolnej przestrzeni. Pracujący moduł In-Drän przypomina zestaw płaskich kieszeni na przemian wypełnionych ściekami i powietrzem. Taki układ decyduje o doskonałym natlenieniu, a w efekcie intensywnym namnażaniu bakterii, które wytwarzają na tkaninie tekstylnej błonę biologiczną odpowiedzialną za oczyszczanie ścieków. 

Moduły pełnią podobną rolę, jak złoże w reaktorach oczyszczalni biologicznych. Zapewniają one na tyle dużą powierzchnię aktywną biologicznie, że można ograniczyć wielkość poletka rozsączającego. Dzięki temu oczyszczalnie Fann można instalować na stosunkowo niewielkich działkach. Ponadto sprawiają, że oczyszczalnia biologiczna Fann jest wolna od typowych ograniczeń oczyszczalni drenażowych, związanych z rodzajem gruntu.  

Oczyszczalnia drenażowa na każdy rodzaj gruntu? 

Zasada ogólna mówi, że należy unikać instalowania oczyszczalni drenażowych na gruntach o niskiej przepuszczalności, czyli przede wszystkim na glebach gliniastych i ilastych. Jest to możliwe tylko pod warunkiem wykonania dużego poletka rozsączającego. Kolejnym ograniczeniem jest wysoki poziom wód gruntowych. Aby sobie z nim poradzić, należy ulokować poletko rozsączające w specjalnie przygotowanym nasypie. 

Oczyszczalnia Fann jest wolna od tych ograniczeń. Moduły In-Drän zapewniają właściwy odbiór ścieków w każdych warunkach glebowych – należy tylko pamiętać o odpowiednim dostosowaniu wielkości poletka rozsączającego. Warto dodać, że prostopadłościenny, wyposażony w mocne żebrowanie zbiornik gnilny zapewnia pełną odporność na wypieranie przez wody gruntowe. Głębokość jego posadowienia możemy regulować dzięki odpowiednio skonstruowanej studzience. 

Oczyszczalnia pasywna i tania w eksploatacji 

Fann oferuje przydomową oczyszczalnię ścieków, która jest faktycznie bezobsługowa i pasywna (nie wymaga zasilania energią elektryczną). Jeżeli prace ziemne oraz montaż oczyszczalni przeprowadzono zgodnie z zaleceniami instrukcji przekazanej przez producenta, użytkowanie oczyszczalni Fann nie wymaga żadnych zabiegów serwisowych: nie musimy wymieniać filtrów, nie musimy stosować bioaktywatorów, nie ponosimy kosztów energii elektrycznej. Jedyną ingerencją w pracę oczyszczalni jest okresowe usuwanie osadu z dna zbiornika gnilnego. 

Jeżeli właściwie dobraliśmy wydajność oczyszczalni do liczby użytkowników, żywotność oczyszczalni Fann i czas jej bezawaryjnej i bezobsługowej pracy może sięgnąć nawet 20 lat 

Oczyszczalnia Fann w wersji biologicznej  

Firma Fann słynie z niezwykle prostych, tanich w eksploatacji, bezobsługowych oczyszczalni pasywnych. Innowacyjne wersje popularnych oczyszczalni drenażowych to sztandarowy produkt szwedzkiego producenta. Jednak w ofercie Fann znajdują się też typowe oczyszczalnie biologiczne oraz rozbudowane zestawy, wyposażone w fabryczne złoże biologiczno-żwirowe oraz reaktor biologiczno-chemiczny. Aby bliżej zapoznać się ze szczegółami oferty firmy Fann warto zasięgnąć fachowej porady doświadczonego instalatora. 

SPRAWDŹ OFERTĘ