Jak efektywnie połączyć system zagospodarowania wody deszczowej z przydomową oczyszczalnią ścieków?

Rosnące koszty utrzymania budynków jednorodzinnych sprawiają, że coraz więcej osób zastanawia się nad tym, w jaki sposób uniezależnić się – choćby w niewielkim stopniu – od instalacji wodociągowych oraz kanalizacyjnych. Systemy zagospodarowania wody deszczowej pozwalają na wykorzystanie darmowej wody opadowej. Przydomowe oczyszczalnie umożliwiają natomiast oczyszczanie ścieków we własnym zakresie. Jak działają wymienione instalacje i dlaczego warto zdecydować się na ich montaż?

Jak działa system zagospodarowania wody deszczowej?

Zbieranie i magazynowanie deszczówki wymaga zamontowania systemu zagospodarowania wody deszczowej. Składa się on ze zbiornika, systemu zbierającego wodę z dachu i odprowadzającego ją do miejsca magazynowania oraz filtrów zanieczyszczeń.

Woda deszczowa może być wykorzystywana do podlewania ogrodu. W takiej sytuacji trafia ona bezpośrednio do gleby. Deszczówka może zasilać także domową instalację sanitarną, służąc do spłukiwania toalet. Bywa stosowana do prania i innego rodzaju prac domowych. Po wykorzystaniu trafia więc ona do ścieków. Co zrobić, by pozyskana za darmo deszczówka nie generowała dodatkowych opłat, gdy w dużej ilości trafia do kanalizacji? Wystarczy zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków!

Dlaczego warto zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków?

W przypadku wykorzystania deszczówki do spłukiwania toalet, prania czy innego rodzaju prac gospodarczych, zanieczyszczona woda trafia do ścieków. Warto rozważyć inwestycję w przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków, co pozwala na zagospodarowanie nieczystości we własnym zakresie, przy minimalnym nakładzie środków finansowych, ograniczającym się do uzupełniania flory bakteryjnej poprzez dosypywanie odpowiednich preparatów.

Nowoczesne przydomowe oczyszczalnie pozwalają na tak skuteczne oczyszczanie ścieków, że możliwe jest ich finalne rozsączanie lub odprowadzanie do pobliskiego rowu, lub cieku wodnego. Dzięki temu darmowa deszczówka, zamiast trafiać do kanalizacji, może być odprowadzana po wykorzystaniu do przydomowej oczyszczalni, której koszt eksploatacji jest bardzo niski. Inwestycja w obie wspomniane instalacje przekłada się zatem na podwójną oszczędność.

Połączenie systemu zagospodarowania wody deszczowej z przydomową oczyszczalnią ścieków jest doskonałym pomysłem, pozwalającym na wprowadzenie oszczędności w budżecie domowym. Kierowanie wody opadowej bezpośrednio do oczyszczalni nie jest wskazane, ze względu na jej ograniczoną pojemność i możliwe przeciążenie. Dobrym pomysłem jest natomiast zbieranie i magazynowanie wody deszczowej w specjalnych zbiornikach, a po wykorzystaniu, oczyszczanie jej wraz z innymi ściekami w przydomowej oczyszczalni biologicznej.

SPRAWDŹ OFERTĘ