Jak ubiegać się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków?

Inwestując w różnego rodzaju ekologiczne rozwiązania, takie jak przydomowa oczyszczalnia ścieków, system odzyskiwania wody deszczowej, fotowoltaika czy pompa ciepła, można ubiegać się o dofinansowanie. W przypadku ekologicznej oczyszczalni, możliwe jest uzyskanie środków z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Istnieją również lokalne programy, rozdysponowujące między innymi fundusze unijne. Sprawdzamy, jak ubiegać się o dofinansowanie do budowy oczyszczalni przydomowej.

Dofinansowanie oczyszczalni ścieków ze środków WFOŚiGW

Planując budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, warto zapoznać się z programem oferowanym przez właściwy dla miejsca inwestycji Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zasady ubiegania się o pożyczkę lub dotację mogą różnić się w poszczególnych województwach. W zależności od lokalizacji, budując biologiczną oczyszczalnię przydomową można otrzymać pożyczkę sięgającą nawet 100% kosztów kwalifikowanych, bez opłat i prowizji, z preferencyjnym oprocentowaniem i możliwością umorzenia. Można ubiegać się również o bezzwrotną dotację w wysokości 30-50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Maksymalną kwotę dofinansowania należy sprawdzić we właściwym dla miejsca inwestycji Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Lokalne programy dofinansowań ekologicznych inwestycji

Oprócz programów prowadzonych przez WFOŚiGW, istnieje możliwość pozyskania dofinansowania do budowy oczyszczalni ścieków w ramach lokalnych projektów proekologicznych. Zasady dotacji udzielanych w poszczególnych gminach – w tym kwoty maksymalne – mogą znacząco się różnić, zależą one bowiem od uchwały Rady Gminy.

Jak wygląda proces ubiegania się o dotację?

Niezależnie od wybranego programu, proces ubiegania się o dotację przebiega podobnie. Wymaga złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami, a następnie – po pozytywnym jego rozpatrzeniu – podpisania umowy na udzielenie dotacji. Po budowie przydomowej oczyszczalni należy złożyć wniosek o wypłacenie dofinansowania, po czym przejść kontrolę realizacji przedsięwzięcia. Dopiero po niej następuje wypłata ustalonej kwoty dotacji.

Ubieganie się o dofinansowanie do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy rozpocząć od zapoznania się z lokalnymi możliwościami uzyskania pożyczki lub dotacji. Koniecznie należy sprawdzić szczegółowe zasady i warunki poszczególnych projektów. Pomoc w tym zakresie oferują przedsiębiorstwa takie jak MAWEX-EKO, specjalizujące się w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

SPRAWDŹ OFERTĘ