Jak wykorzystać siłę grawitacji, aby rozwiązać problem przepływu ścieków?

Wykorzystanie siły grawitacji jest najprostszym i najbardziej ekonomicznym sposobem na wymuszenie przepływu ścieków w pożądanym kierunku. Grawitacyjne odprowadzanie ścieków za pomocą systemu rur wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad. Wyjaśniamy, jak sprawić, by grawitacja sprzyjała właściwemu przepływowi ścieków i co zrobić, jeśli siła ziemskiego przyciągania nie wystarcza.

Wykorzystanie grawitacji do odprowadzania ścieków

Najprostszym sposobem na wymuszenie przepływu ścieków z budynku do oczyszczalni, a następnie z oczyszczalni do systemu drenażu lub innego systemu rozsączającego, jest wykorzystanie siły grawitacji. Aby to osiągnąć, podczas projektowania i budowy przydomowej oczyszczalni ścieków trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszym z nich jest zachowanie właściwego spadku rurociągu. Przyjmuje się, że dla sprawnego transportu nieczystości w systemie kanalizacyjnym wystarczy już 2-3% spadek. Oznacza to, że na odcinku 1 metra rury różnica wysokości powinna wynosić 2-3 cm. Drugim warunkiem jest zachowanie odpowiedniej średnicy rur na całej długości instalacji. Po spełnieniu obu warunków, można mieć pewność, że przepływ ścieków będzie przebiegał sprawnie. Co jednak, jeśli ukształtowanie terenu lub inne warunki miejscowe nie pozwalają na wykorzystanie siły grawitacji do odprowadzania ścieków?

Kiedy konieczny jest montaż przepompowni ścieków?

Alternatywą dla systemu grawitacyjnego jest montaż przepompowni ścieków, które pozwalają na podniesienie nieczystości z niższego poziomu na wyższy. Przepompownie ścieków sprawdzają się w przypadku budynków położonych w zagłębieniach terenu oraz na obszarach o skalistym podłożu, uniemożliwiającym wykonanie odpowiednio wyprofilowanych kanałów. Urządzenia te mogą zostać zamontowane na każdym odcinku kanalizacji – zarówno pomiędzy wyprowadzeniem ścieków z budynku a oczyszczalnią, jak i w celu tłoczenia oczyszczonych już ścieków do rury odprowadzającej.

Projektując system kanalizacji, należy uwzględnić odpowiednie spadki rur oraz dobrać ich właściwą średnicę. Dzięki temu odprowadzanie ścieków będzie następowało bez konieczności wykorzystywania dodatkowych urządzeń. Jeśli jednak nie ma możliwości zbudowania systemu grawitacyjnego – nic straconego! Z pomocą przychodzą urządzenia do przepompowywania ścieków. Sprawdzają się one nie tylko w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków, ale także podczas podłączania domowej instalacji do kanalizacji miejskiej.

SPRAWDŹ OFERTĘ