Jak wyprowadzić rurę odpływową oczyszczalni biologicznej na terenie który się wznosi?

Planujesz montaż przydomowej oczyszczalni ścieków na działce umiejscowionej na stoku? Zastanawiasz się, w jaki sposób poprowadzić rury na terenie, który się wznosi? Informujemy, z jakimi problemami zmierzysz się podczas montażu oczyszczalni biologicznej na terenie górzystym oraz wyjaśniamy, na co zwrócić uwagę podczas realizacji inwestycji.

Jakie problemy generuje montaż oczyszczalni na nierównym terenie?

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga wcześniejszej wizji lokalnej, obejmującej między innymi rozpoznanie warunków glebowych i ukształtowania terenu. Problemem, na który często natrafiamy montując oczyszczalnie ścieków w Krakowie i innych miastach Małopolski, są nierówności terenu. Wiele osób zastanawia się nad tym, czy montaż biologicznej oczyszczalni ścieków na terenie, który się wznosi, jest w ogóle możliwy. Odpowiedź brzmi: tak! Trzeba jednak przygotować się na kilka kwestii.

Montaż oczyszczalni ścieków na stoku wymaga dokonania obliczeń, dzięki którym możliwe będzie zachowanie odpowiednich spadków w całej instalacji, poczynając od rur wyprowadzających ścieki z budynku, przez wypoziomowanie zbiornika, aż po właściwe poprowadzenie rur odpływowych.

Na co zwrócić uwagę montując oczyszczalnię na terenie, który się wznosi?

Na podstawie wizji lokalnej możliwe jest przygotowanie odpowiednich rozwiązań, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni ścieków pomimo nierówności podłoża. Najprostszym rozwiązaniem jest budowa instalacji w taki sposób, by ścieki przepływały przez nią grawitacyjnie. Jeśli jednak poprowadzenie rur zgodnie z naturalnym spadkiem jest niemożliwe, to w przypadku wznoszącego się terenu konieczna może okazać się budowa przepompowni ścieków. Instalacja ta ma za zadanie podnosić nieczystości na wyższy poziom, tak by mogły zostać przetransportowane zgodnie z pożądanym kierunkiem ich przepływu.

Wyprowadzając rurę odpływową z oczyszczalni biologicznej na terenie, który się wznosi, można spróbować wykorzystać naturalny spadek terenu, to jest kierować ścieki w dół zbocza. Jeśli nie jest to możliwe, koniecznie należy zamontować przepompownię ścieków, która umożliwi właściwy przepływ nieczystości przez instalację.

SPRAWDŹ OFERTĘ