Jaka jest minimalna wielkość działki, na której można zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga spełnienia szeregu wymagań. Dotyczą one przede wszystkim zgodności z miejscowym planem zagospodarowania, właściwych warunków wodno-gruntowych oraz zachowania odpowiednich odległości od innych obiektów. Czy wielkość działki wpływa na możliwość montażu tej przydomowej instalacji? Czy jest określona minimalna powierzchnia działki, na której można zamontować oczyszczalnię ścieków? Na te pytania odpowiadamy w poniższym tekście.

Warunki montażu przydomowej oczyszczalni ścieków

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwy w miejscach, które pozbawione są dostępu do sieci kanalizacyjnej. Przed rozpoczęciem budowy należy sprawdzić, czy ten typ instalacji został wpisany w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Istotne jest także spełnienie warunków dotyczących rodzaju podłoża i poziomu wód gruntowych. Jeśli są one odpowiednie, nic nie stoi na przeszkodzie, by wybudować przydomową oczyszczalnię ścieków na działce, pod warunkiem, że zachowane zostaną odpowiednie odległości od różnego rodzaju obiektów.

Minimalne odległości pomiędzy oczyszczalnią a innymi obiektami

Minimalna odległość zbiornika oczyszczalni ścieków od studni wody wynosi 15 metrów (w przypadku drenażu rozsączającego 30 metrów). Znaczenie ma także lokalizacja oczyszczalni w odniesieniu do budynków, dróg czy drzew. Standardowa oczyszczalnia ścieków o pojemności do 10 m3 może zostać wybudowana w odległości 5 metrów od budynków mieszkalnych. Montaż większej oczyszczalni związany jest z koniecznością zachowania większego dystansu – 30 metrów. Do granicy działki lub drogi zachować należy 2 metry. W stosunku do wodociągu oraz kabli elektrycznych minimalna odległość to 1,5 metra, zaś kabli telekomunikacyjnych – 1 metr. Od drzew i dużych krzewów trzeba zachować dystans minimum 3 metrów.

Jaka jest minimalna wielkość działki pozwalająca na montaż oczyszczalni?

Zachowanie wszystkich wymienionych wyżej odległości wymaga posiadania odpowiednio dużej działki. Nasze doświadczenia w budowie przydomowych oczyszczalni w Tarnowie i innych miastach pokazują, że przy sprzyjających warunkach montaż jest możliwy na działkach o powierzchni około 500 m2.

Minimalna wielkość działki nadająca się do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków nie jest regulowana przepisami. Istnieją jednak przepisy określające odległości – i to na ich podstawie można stwierdzić, czy na wybranej działce możliwe jest zainstalowanie oczyszczalni.

SPRAWDŹ OFERTĘ