Jaka oczyszczalnia sprawdzi się najlepiej na działce z wysokim poziomem wody gruntowej?

Wysoki poziom wody gruntowej na działce nie jest czynnikiem dyskwalifikującym dla możliwości montażu przydomowej oczyszczalni ścieków. Trzeba jednak wybrać odpowiedniego rodzaju urządzenie, które może sprawnie i bezawaryjnie funkcjonować w takich warunkach. Wyjaśniamy, jaka oczyszczalnia ścieków sprawdzi się najlepiej na działce, na której poziom wody gruntowej jest wysoki.

Jaką oczyszczalnię zamontować przy wysokim poziomie wody gruntowej na działce?

Wybór rodzaju oczyszczalni przydomowej należy uzależnić od kilku czynników. Bardzo istotne są względy prawne, określające dopuszczalne na danym terenie rozwiązania kanalizacyjne. Równie ważne są kwestie ekologiczne. Ogromne znaczenie dla wyboru oczyszczalni przydomowej mają lokalne warunki terenowe, a więc rodzaj gleby, jej przepuszczalność, a także poziom wody gruntowej.

Na terenach, na których poziom wody gruntowej jest wysoki, bardzo dobrze sprawdzają się biologiczne oczyszczalnie ścieków. Są to zamknięte zbiorniki, w obrębie których zachodzą procesy zarówno mechanicznego, jak i biologicznego oczyszczania. Biologiczne oczyszczalnie przydomowe mogą być wykorzystywane również na glebach gliniastych, nieprzepuszczalnych, na których nie sprawdzają się standardowe instalacje drenażowe.

Jaka oczyszczalnia nie sprawdzi się w przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej?

Wysoki poziom wody gruntowej wyklucza możliwość montażu typowej oczyszczalni drenażowej. Proces oczyszczania ścieków przebiegający w drenażu mógłby być bowiem zakłócany przez przedostające się do instalacji wody gruntowe. Istnieje jednak szereg rozwiązań pozwalających na przystosowanie oczyszczalni drenażowej do trudnych warunków gruntowo-wodnych. Możliwe jest umieszczenie ciągów drenażowych w specjalnym kopcu filtracyjnym. Polecane jest również stworzenie filtra gruntowo-korzeniowego przy zastosowaniu roślin występujących na glebach podmokłych.

Planując montaż oczyszczalni ścieków, należy zacząć od sprawdzenia lokalnych warunków gruntowo-wodnych. Rodzaj instalacji trzeba bowiem dopasować do typu gleby i poziomu wody gruntowej. Uniwersalnym rozwiązaniem jest instalacja biologiczna. W określonych warunkach można również zdecydować się na montaż oczyszczalni drenażowej.

SPRAWDŹ OFERTĘ