Jaka pora roku jest najlepsza na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków?

Sprawny, szybki i skuteczny montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga odpowiednich warunków do przeprowadzenia robót ziemnych. Najlepiej zaplanować prace na okres od wiosny do jesieni. Wyjaśniamy, jak przebiega montaż przydomowej oczyszczalni ścieków oraz na jakie miesiące najlepiej zaplanować prace instalacyjne.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków krok po kroku

Przydomowe oczyszczalnie ścieków coraz częściej zastępują bezodpływowe szamba. Nowoczesne systemy pozwalają na tak skuteczne oczyszczanie ścieków bytowo-gospodarczych, że możliwe jest ich późniejsze rozsączanie lub odprowadzanie do pobliskiego rowu.

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wiąże się z koniecznością wykonania wykopu. Prace ziemne należy poprzedzić rozpoznaniem przebiegu istniejących mediów – kabli czy też rur wodociągowych – tak aby nie doszło do ich uszkodzenia. Następnie można przystąpić do wykonania wykopu, odpowiedniego jego zabezpieczenia i wreszcie ułożenia zbiornika we właściwej pozycji. Po zainstalowaniu rur przyłączeniowych zgodnie ze sztuką budowlaną, przy zachowaniu odpowiednich poziomów spadów, można zasypać instalację. Koniecznym krokiem jest ustabilizowanie gruntu i zabezpieczenie terenu przed najechaniem przez ciężkie pojazdy, co mogłoby wiązać się z ryzykiem uszkodzenia oczyszczalni.

Kiedy najlepiej przeprowadzić montaż oczyszczalni?

Prace związane z montażem przydomowej oczyszczalni ścieków najlepiej zaplanować na okres od wiosny do jesieni. Warto poczekać, aż ziemia rozmarznie po zimie, co ułatwi wykonywanie wykopów. Dobrze jest również unikać wczesnych miesięcy wiosennych, w czasie których ziemia jest rozmoczona po roztopach. Niewskazane są także miesiące późnojesienne, kiedy to w naszych warunkach klimatycznych występują długotrwałe i obfite deszcze. Zdecydowanie najlepszym czasem do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków jest późna wiosna, lato oraz wczesna jesień. W tych miesiącach prowadzenie robót ziemnych jest najłatwiejsze i najszybsze, a przez to również mniej kosztowne.

Prawidłowo zamontowana i właściwie eksploatowana oczyszczalnia przydomowa to ekologiczny i ekonomiczny sposób radzenia sobie ze ściekami. Ważny jest również odpowiedni dobór oczyszczalni do potrzeb i warunków gruntowych. Dlatego też warto przed jej zakupem skonsultować się z fachowcami, specjalizującymi się w branży biologicznego oczyszczania ścieków.

SPRAWDŹ OFERTĘ