Jakie są korzyści edukacyjne ze stosowania ekologicznych oczyszczalni ścieków przy szkołach?

Nazwa przydomowa oczyszczalnia ścieków nie opisuje dobrze wszystkich zastosowań niewielkich systemów oczyszczania ścieków bytowych. Oczyszczalnie biologiczne są z powodzeniem wykorzystywane przez hotele i zakłady gastronomiczne, pensjonaty, lokale usługowe. Mogą też obsługiwać utylizację ścieków powstających w budynkach szkół i przedszkoli.

Jedną z najważniejszych korzyści, które wynikają ze stosowania własnych instalacji oczyszczających w szkołach, są walory edukacyjne. Sprawnie działająca przydomowa oczyszczalnia ścieków zlokalizowana przy szkole lub przedszkolu może pełnić funkcję niezwykle interesującego obiektu doświadczalnego i demonstracyjnego.

Oczyszczalnia ścieków jako pomoc dydaktyczna

Działającą przy szkole oczyszczalnię ścieków można wykorzystać jako punkt odniesienia do prowadzenia zajęć z wielu przedmiotów:

  • biologia i chemia w oczyszczalni ścieków – przydomowa oczyszczalnia ścieków to prawdziwe laboratorium mikrobiologiczne: wiedza o drobnoustrojach i procesach rozkładu materii organicznej może wypełnić wiele lekcji biologii i chemii,
  • fizyka doświadczalna – przy użyciu zestawu kolanek i rur kanalizacyjnych o małej średnicy (50 mm) łatwo jest zademonstrować działanie grawitacyjnego przepływu cieczy: można wyjaśnić zasadę naczyń połączonych, zademonstrować działanie kanalizacji w budynku mieszkalnym, instalacji oczyszczającej typu drenażowego czy syfonu w umywalce – punktem odniesienia będzie istniejąca przy szkole oczyszczalnia ścieków, 
  • matematyka praktyczna – najprostszym sposobem wprowadzenia tematu oczyszczalni na lekcję matematyki jest tworzenie zadań z treścią, które odnoszą się do ilości produkowanych ścieków, pojemności osadników czy przekroju rur, 
  • geografia gleb we własnym ogródku – nauka o glebach nie musi być katorgą, lecz fascynującym odkryciem, jeżeli czytanie podręcznika zastąpisz np. testem perkolacyjnym w plenerze – eksperymenty są świetnym wprowadzeniem do wyjaśnienia działania drenażu rozsączającego lub studni chłonnej.

Zaprezentowaliśmy tylko najbardziej oczywiste możliwości wykorzystania przydomowych oczyszczalni ścieków w dydaktyce szkolnej. Prowadzone w ten sposób zajęcia z różnych przedmiotów dają podstawy do rzetelnej edukacji ekologicznej.

Edukacja ekologiczna oparta na doświadczeniu

Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem – to słynne zdanie Konfucjusza doskonale pasuje do edukacji ekologicznej. Oczyszczalnia ścieków pozwala oprzeć edukację ekologiczną na doświadczeniu i obserwacji. Dzięki temu powstaje szansa na realne zainteresowanie uczniów tematem – na kształtowanie świadomości ekologicznej i pozytywnego nastawienia do ochrony środowiska naturalnego.

Doskonałym pomysłem jest połączenie działania oczyszczalni ścieków z uprawą szkolnego ogródka doświadczalnego. Wodę z oczyszczalni biologicznej można użyć do podlewania upraw. Trzecim, niezwykle ważnym elementem systemu edukacji ekologicznej może stać się system zagospodarowania wody deszczowej: na początek wystarczy beczka podłączona do rynny. Z czasem można pokusić się o budowę podziemnej instalacji do gromadzenia wody opadowej. Obserwując realnie działające instalacje, uczniowie mogą poznać od strony praktycznej proces obiegu wody w przyrodzie. Woda i jej krążenie ma takie znaczenie dla przyrody, jak układ krwionośny dla organizmu człowieka: to klucz do zrozumienia funkcjonowania całego środowiska naturalnego.

Jeżeli potrzebujesz informacji na temat możliwości budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Małopolsce z przeznaczeniem do obsługi szkół i przedszkoli, zapraszamy do kontaktu. Posiadamy w ofercie wysokowydajne oczyszczalnie biologiczne, które idealnie nadają się do obsługi placówek edukacyjnych.

SPRAWDŹ OFERTĘ