Jakie są możliwości rozprowadzania wody z domowych oczyszczalni?

Odprowadzanie wody pościekowej, czyli oczyszczonych ścieków z przydomowych oczyszczalni, można zorganizować na kilka sposobów. Wszystkie opcje sprowadzają się do zasadniczego dylematu: rozsączać w ziemi czy odprowadzić do naturalnego cieku wodnego. Omawiamy zalety i wady dostępnych rozwiązań.

Odprowadzanie ścieków bytowych jest najprostsze wtedy, gdy mamy możliwość podłączenia się do komunalnej instalacji ściekowej. Jeżeli nie jest to możliwe, to stajemy przed wyborem: zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jeżeli wybierzemy tę drugą opcję, to pozostanie już tylko problem, co zrobić z wodą pościekową. Problem rozwiązuje się sam, jeżeli wybierzemy instalację drenażową.

Poletko rozsączające do oczyszczalni ścieków bytowych

Jeżeli nasz wybór padł na oczyszczalnię drenażową, to problem odprowadzania wody pościekowej praktycznie nie istnieje. Poletko rozsączające, nazywane też drenażem, jest jednocześnie miejscem oczyszczania tlenowego i odprowadzania wody pościekowej do gruntu. Właściwie wykonana oczyszczalnia drenażowa jednocześnie oczyszcza ścieki i rozprowadza wodę pościekową w glebie.

Jeżeli chcemy wspomóc procesy biologicznego oczyszczania, możemy uszczelnić dno poletka drenażowego, zbierać oczyszczone ścieki i kierować je na poletko roślinne, np. na trzcinowisko, a finalnie do oczka wodnego lub stawu. Innymi słowy: możemy połączyć moc działania instalacji drenażowej i oczyszczalni roślinnej (hydrofitowej). Jednak jest to rozwiązanie dostępne tylko dla posiadaczy odpowiednio dużej działki. Jeżeli brakuje nam miejsca, musimy poprzestać na rozsączalniku.

Poletka rozsączające są przydatne także do pozbywania się wody pościekowej z przydomowych oczyszczalni typu biologicznego. Jeżeli dysponujemy oczyszczalnią o wysokiej skuteczności i uprawiamy ogród, to znaczną część wody pościekowej możemy zużyć do nawadniania upraw kwiatów, trawników lub obszarów zadrzewionych. Nie zaleca się podlewania wodą z oczyszczalni upraw warzyw i innych roślin przeznaczonych do spożycia. Jeżeli poziom wód gruntowych jest wysoki, to alternatywą dla poletka może być kopiec rozsączający. Działa on tak samo, lecz w niektórych przypadkach wymaga zastosowania małej przepompowni do zbierania wody pościekowej i jej dostarczania do kopca. 

Kiedy warto zbudować studnię chłonną?

Studnia chłonna rozprowadza wodę pościekową w glebie. Jej cel działania jest taki sam jak w przypadku poletka rozsączającego. Studnia chłonna może być wykonana z kręgów betonowych lub mieć postać rury z tworzywa sztucznego, posadowionej pionowo w ziemi. Studnię chłonną należy zastosować wszędzie tam, gdzie płytkie poletko rozsączające nie zda egzaminu ze względu na niską przepuszczalność gleby. Dzięki pionowemu ustawieniu studni chłonnej można przebić się przez powierzchniowe warstwy gliny i iłów, aby dotrzeć do warstw gleby o wysokiej przepuszczalności.  

Wymiary studni chłonnej mogą być bardzo różne, jednak zazwyczaj ma ona około 1 metra średnicy i około 3 metrów wysokości. Należy pamiętać, że dolna część studni chłonnej powinna znajdować się nie mniej niż 1,5 metra nad poziomem wód gruntowych. Jeżeli nie można spełnić tego warunku, to studnię chłonną należy posadowić na sztucznie przygotowanym nasypie.

Czy opłaca się odprowadzać oczyszczone ścieki do rowów i rzek?

Jeżeli przez naszą działkę lub w jej bliskim sąsiedztwie znajduje się naturalny ciek wodny (strumień, rzeka) lub rów kanalizacyjny, możemy wykorzystać je do odprowadzania wody z przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczywiście pod warunkiem, że jest to przydomowa oczyszczalnia ścieków typu biologicznego, która gwarantuje odpowiedni poziom oczyszczania.

Należy pamiętać, że odprowadzanie oczyszczonych ścieków do naturalnego cieku wodnego wymaga pozwolenia wodnoprawnego. Do tego dochodzą opłaty skarbowe i inne koszty związane z przygotowaniem operatu wodno-prawnego. Należy też wziąć pod uwagę koszty okresowych badań składu odprowadzanych ścieków. 

Podsumowując: wybór sposobu pozbywania się wody pościekowej zależy od typu przydomowej oczyszczalni ścieków, wielkości działki, rodzaju gleby i obecności naturalnych cieków wodnych. Chętnie podejmiemy się oceny warunków miejscowych i zaproponujemy optymalne rozwiązanie. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami od przydomowych oczyszczalni ścieków.

SPRAWDŹ OFERTĘ