Jakie warunki gruntowe powinny być spełnione, aby montaż oczyszczalni drenażowej był możliwy?

Istnieje kilka warunków gruntowo-wodnych, które muszą być spełnione w celu zapewnienia udanego montażu i sprawnej pracy drenażowej oczyszczalni ścieków. Ocena warunków gruntowych, rodzaju gleby i poziomu lustra wody jest niezwykle ważną częścią przygotowania do inwestycji. Nie tylko pomaga wybrać odpowiedniego typu oczyszczalnię, ale również określić najlepszą lokalizację dla niej.

Ocena warunków gruntowych i rodzaju gleby

Pierwszym krokiem w ocenie warunków gruntowych przed montażem drenażowej oczyszczalni ścieków jest rozpoznanie rodzaju gleby. Jest to ważne, ponieważ różne rodzaje gleby mają różne właściwości, które mogą wpływać na późniejsze funkcjonowanie oczyszczalni, a także na przebieg samych prac budowlanych.

Na podstawie naszych doświadczeń związanych z montażem przydomowych oczyszczalni w Tarnowie i innych miastach województwa małopolskiego możemy uznać, że najbardziej problematyczne są gleby gliniaste. Są one mniej przepuszczalne i mogą powodować problemy z odprowadzaniem wody. Gleby piaszczyste są bardziej przepuszczalne, dzięki czemu lepiej nadają się do montażu oczyszczalni drenażowej.

Dodatkowo warunki gruntowe mogą również wpływać na stabilność instalacji po jej wykonaniu, dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę te czynniki podczas wstępnej oceny i planowania inwestycji.

Wpływ poziomu zwierciadła wody na możliwość zastosowania drenażu

Drugim krokiem poprzedzającym montaż oczyszczalni ścieków jest sprawdzenie poziomu zwierciadła wody w okolicy. Wysoki poziom wód gruntowych może być czynnikiem uniemożliwiającym zastosowanie drenażu. Lustro wody powinno bowiem znajdować się co najmniej 1,5 metra poniżej drenów rozsączających.

Wybór miejsca i projekt instalacji

Trzecim krokiem podczas przygotowań do montażu oczyszczalni ścieków powinien być wybór odpowiedniego miejsca na działce, położonego we właściwych, określonych przepisami odległościach o różnego rodzaju elementów terenu, takich jak drogi, ujęcia wody, drzewa, rury wodociągowe czy obiekty budowlane. Konieczne jest także zaprojektowanie systemu rur łączących kanalizację domową z oczyszczalnią. Projekt instalacji musi zawierać informacje na temat przebiegu rur i ich spadku, a także dane dotyczące sposobu rozsączania oczyszczonych ścieków.

Podsumowując, podczas oceny warunków gruntowych przed instalacją oczyszczalni drenażowej, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, takich jak rodzaj gleby, poziom lustra wody, odległość od innych obiektów, możliwość podłączenia do kanalizacji domowej. Uwzględnienie wszystkich tych czynników zapewni sprawne funkcjonowanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

SPRAWDŹ OFERTĘ