Jakie złoża są wykorzystywane w oczyszczalniach biologicznych?

Złoża biologiczne stanowią element przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków. Są miejscem rozwoju błony biologicznej, niezbędnej do rozkładu materii organicznej zawartej w ściekach. Wyjaśniamy czym są złoża biologiczne, jakie można wyróżnić rodzaje złóż biologicznych oraz w jaki sposób działają.

Czym są złoża biologiczne?

Złoża biologiczne to urządzenia wykorzystywane w przydomowych biologicznych oczyszczalniach ścieków. Stanowią alternatywę dla opracowanej później metody osadu czynnego, nie wymagając jednak specjalistycznej obsługi. Złoża biologiczne w oczyszczalniach mogą być zlokalizowane w osadniku wstępnym lub osadniku wtórnym. Cechują się bezawaryjnością, stabilnością pracy i niskimi kosztami eksploatacji.

Jak działają złoża biologiczne?

Biologiczne oczyszczalnie ścieków bazujące na wykorzystaniu złóż biologicznych umożliwiają tlenowy rozkład materii organicznej przy wykorzystaniu drobnoustrojów. Złoża biologiczne wraz z wypełnieniem stanowią podłoże do powstania błony biologicznej czyli kolonii bakterii odpowiedzialnych za przetwarzanie nieczystości.

Rodzaje złóż biologicznych w oczyszczalniach przydomowych

Złoża biologiczne podzielić można na te z wypełnieniem stałym (zraszane lub zalane) oraz te z wypełnieniem ruchomym (tarczowe lub fluidalne). W nowoczesnych oczyszczalniach ścieków najczęściej spotkać można złoża z wypełnieniem ruchomym. Urządzenia tarczowe, zwane inaczej obrotowymi, mają postać dysków częściowo zanurzonych w ściekach. Dzięki ciągłemu ruchowi pozwalają napowietrzać oraz przemieszczać nieczystości pomiędzy komorami. Złoża fluidalne czyli inaczej zawieszone zbudowane są z kształtek z tworzyw sztucznych. To na nich rozwija się błona biologiczna.

W przydomowych oczyszczalniach biologicznych najczęściej wykorzystywane są złoża z wypełnieniem ruchomym tarczowym lub fluidalnym. Charakteryzują się one bardzo wysoką jakością oczyszczania, na poziomie 65-95%. Niewielka wrażliwość na wahania ilości i składu ścieków, niskie zapotrzebowanie na energię elektryczną oraz bezobsługowość sprawiają, że stanowią doskonałe rozwiązanie w przypadku większości gospodarstw domowych.

SPRAWDŹ OFERTĘ