Kiedy warto zainwestować w przepompownię ścieków?

Przepompownia ścieków to urządzenie, które umożliwia podnoszenie ścieków z niższego poziomu na wyższy. Pozwala radzić sobie z problemem transportu nieczystości w sytuacji braku kanalizacji grawitacyjnej. Jak dokładnie działa przepompownia ścieków? W jakiej sytuacji trzeba zainwestować w to urządzenie? Dowiesz się tego z artykułu.

Kiedy trzeba zamontować przepompownię ścieków?

Najprostszym sposobem na wymuszenie przepływu ścieków w kanalizacji w odpowiednim kierunku jest wykorzystanie siły grawitacji. W tym celu cała instalacja powinna zostać zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, by zapewniać odpowiedni spadek. Przyjmuje się, że wystarczający jest spadek 2-3%, aby ścieki w sposób naturalny przepływały przez rury w pożądanym kierunku.

Na niektórych działkach ukształtowanie terenu uniemożliwia stworzenie odpowiednich spadków w rurach kanalizacyjnych. W takiej sytuacji konieczne jest zamontowanie przepompowni służącej do podnoszenia ścieków z niższego poziomu na wyższy. Dzięki temu urządzeniu – nawet jeśli niemożliwe jest uzyskanie przepływu grawitacyjnego poprzez stworzenie odpowiednich spadków w systemie kanalizacyjnym – nieczystości mogą przemieszczać się w stronę odpływu, nie powodując powstawania zatorów w instalacji.

Jak działa i do czego służy przepompownia ścieków?

Jak już wspomnieliśmy, przepompownia ścieków służy do podnoszenia ścieków i transportowania ich w pożądanym kierunku. Najprostsze i najpopularniejsze urządzenie tego typu to przepompownia mokra. Ma ona postać pionowego zbiornika, w którym zanurzona jest pompa zatapialna. Po osiągnięciu określonego poziomu nieczystości urządzenie uruchamia się i przetłacza ścieki poprzez rurę wyprowadzającą. Drugi, mniej popularny typ to przepompownia sucha, która cechuje się lokalizacją pompy poza zbiornikiem.

Przepompownie ścieków w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w Świętokrzyskiem wykorzystywane są wyjątkowo często, ze względu na urozmaicone ukształtowanie terenu. Bardzo często stanowią nieodłączoną część instalacji oczyszczającej ścieki, dlatego podczas inwestycji w urządzenie utylizujące nieczystości domowe należy od razu uwzględnić budowę przepompowni.

Przepompownię ścieków należy zamontować w sytuacji, w której nie można przy budowie kanalizacji wykorzystać siły grawitacji. Urządzenie to pozwala na sprawny transport nieczystości, umożliwiając skuteczne funkcjonowanie oczyszczalni przydomowej.

SPRAWDŹ OFERTĘ