Na co zwrócić uwagę przy wyborze oczyszczalni drenażowej?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków coraz częściej zastępują szamba bezodpływowe na posesjach pozbawionych dostępu do kanalizacji. Pozwalają one na oczyszczenie mechaniczne oraz biologiczny rozkład związków organicznych zawartych w ściekach, a następnie na ich odprowadzenie. Planując montaż przydomowej oczyszczalni, wybrać można, system drenażowy lub biologiczny. Wyjaśniamy, jak działają drenażowe oczyszczalnie ścieków oraz czym różnią się od oczyszczalni biologicznych. Doradzamy także, czym kierować się podczas zakupu oczyszczalni przydomowej.

Jak działa drenażowa oczyszczalnia ścieków?

Drenażowa oczyszczalnia ścieków zbudowana jest z dwóch podstawowych elementów: osadnika gnilnego oraz drenażu. Osadnik ma postać plastikowego zbiornika, wyposażonego w jedną lub kilka komór. W osadniku zachodzą procesy mechanicznego filtrowania, oddzielania frakcji stałej od płynnej, a także biologicznego oczyszczania na skutek działania bakterii beztlenowych. Częściowo oczyszczony ściek trafia następnie do drenażu, czyli systemu rur oraz różnego rodzaju elementów rozsączających. Podczas przechodzenia przez system drenażowy ściek ulega napowietrzeniu i oczyszczeniu za sprawą działania bakterii tlenowych. To właśnie ten element odróżnia oczyszczalnie drenażowe, takie jak oferowana przez nas oczyszczalnia drenażowa Marseplast od biologicznych. Pierwsze, jak już wspomniano, wykorzystują otwarty system drenażu, drugie zaś cały proces oczyszczania przeprowadzają w zamkniętym zbiorniku lub zbiornikach.

Czym kierować się wybierając drenażową oczyszczalnię ścieków?

Wybierając drenażową oczyszczalnię ścieków, należy uwzględnić dwie podstawowe kwestie. Pierwszą z nich jest pojemność zbiornika, drugą zaś rodzaj drenażu. Pojemność zbiornika przydomowej oczyszczalni ścieków powinna być dopasowana do ilości ścieków bytowo-gospodarczych wytwarzanych w miejscu montażu. Inna będzie odpowiednia dla działki rekreacyjnej, inna dla domku letniskowego wykorzystywanego sezonowa, inna zaś dla domu jednorodzinnego zamieszkiwanego przez cały rok.

Ważnym kryterium wyboru jest rodzaj systemu drenażowego. Wyróżnić można drenaż ułożony bezpośrednio w gruncie, drenaż na warstwie filtracyjnej oraz kopiec filtracyjny. System drenów ułożonych w gruncie sprawdza się w przypadku podłoża piaszczystego lub piaszczysto-gliniastego. W przypadku podłoża o mniejszej przepuszczalności zalecane jest stosowanie warstwy filtracyjnej. Działki o wysokim poziomie wód gruntowych wymagają natomiast zastosowania kopca filtracyjnego, odseparowującego ścieki od wód gruntowych.

Warto pamiętać, że oprócz prawidłowego doboru oczyszczalni przydomowej do potrzeb, znaczenie ma także poprawny montaż instalacji oraz jej właściwa eksploatacja. Dlatego planując inwestycję w przydomową oczyszczalnię ścieków, dobrze jest skorzystać z porad i usług specjalistów.

SPRAWDŹ OFERTĘ