Oczyszczalnia biologiczna Fann

Jeśli szukasz bezawaryjnej, przydomowej oczyszczalni, która nie wymaga obsługi, ma niewielkie rozmiary, a roczny koszt jej eksploatacji nie przekracza 100 zł – postaw na systemy IN-DRÄN firmy FANN!Jeśli szukasz bezawaryjnej, przydomowej oczyszczalni, która nie wymaga obsługi, ma niewielkie rozmiary, a roczny koszt jej eksploatacji nie przekracza 100 zł – postaw na systemy IN-DRÄN firmy FANN!
IN-DRÄN to technologia wykorzystująca proces naturalnego oczyszczania. Jest to
pasywny, niewymagający ingerencji użytkownika system oczyszczania ścieków, wykorzystujący zdolność bakterii znajdujących się w ściekach do rozkładania
zanieczyszczeń. Wykorzystując technologię złóż infiltracyjnych oraz złóż piaskowych, stwarza się bakteriom odpowiednie warunki do oczyszczania ścieków.

Jak działa przydomowa oczyszczalnia IN-DRÄN?