Oczyszczalnia przydomowa Eko Bio

Perfekcyjnie zaprojektowana, starannie przemyślana i wykonana bez kompromisów przydomowa oczyszczalnia biologiczna. Synergiczna technologia niskoobciążonego osadu czynnego, wspomaganego złożem zanurzonym, daje najwyższy możliwy stopień oczyszczania ścieków socjalno-bytowych. Ich skuteczność, dochodzącą do 99%, potwierdzono badaniami w notyfikowanym przez Unię Europejską laboratorium. Oczyszczalnie biologiczne EKO-BIO spełniają wszelkie wymogi prawa (w aglomeracjach do 100 000 RLM), a nawet znacznie je przekraczają – zapewniają rewelacyjną jakość oczyszczonej wody. Woda oczyszczona w oczyszczalni EKO-BIO jest wodą w II klasie czystości i można ją odprowadzić bezpośrednio do istniejących cieków wodnych, studni chłonnych, rowów melioracyjnych lub na przykład wykorzystywać podczas podlewania ogrodu.

Oczyszczalnie biologiczne działają zgodnie z normą zharmonizowaną PN-EN12566-3:2005+A2:2013. Oczyszczalnie EKO-BIO działają praktycznie bezobsługowo. Wystarczy raz na dwa tygodnie dodać niewielką dawkę preparatu bakteryjnego (wprost do muszli klozetowej), a raz na 9 miesięcy wybrać osad nadmierny (tylko z sekcji denitryfikacji, zwykłym wozem asenizacyjnym). Miesięczny koszt tej eksploatacji nie przekraczają kilkunastu złotych.

Jak wybrać przydomową oczyszczalnię biologiczną?