Oczyszczalnie biologiczne BioDisc®

Przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków dla obiektów mieszkalnych


Oczyszczalnie BioDisc® marki Kingspan Klargester to niezawodne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków, przeznaczone dla domów jedno i wielorodzinnych nieposiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej. Ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealne w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki są rozsączane w gruncie lub są odprowadzane do rowu lub cieku wodnego (po uzyskaniu zgody odpowiedniego urzędu) oraz w miejscach, gdzie osadniki gnilne nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów.

Produkt posiada certyfikat zgodności z normą europejską
PN-EN :12566-3+A1:2009

Folder informacyjny oczyszczalni biologicznej BioDisc®

Wysokowydajne oczyszczalnie ścieków dla domów, przedsiębiorstw i ośrodków rekreacyjnych.

Oczyszczalnie ścieków BioDisc® są serią większych oczyszczalni ścieków, pozwalających firmie Kingspan Environmental oferować rozwiązania dla dużo szerszej grupy zastosowań. Poprawa standardów ochrony środowiska, bardziej rygorystyczne kontrole, nowe wytyczne europejskie i wprowadzenie nowych przepisów budowlanych, kładą większy nacisk na projektantów i użytkowników w zakresie zapewnienia prawidłowego doboru systemu oczyszczania ścieków dla konkretnej instalacji.

Produkt posiada certyfikat zgodności z normą europejską
PN-EN :12566-3+A1:2009

Folder informacyjny oczyszczalni biologicznej BioDisc®