Oczyszczalnie ekologiczne do restauracji: modny trend czy realna alternatywa? 

W warunkach miejskich lub na terenach z łatwym dostępem do kanalizacji ściekowej, budowa oczyszczalni ekologicznej dla restauracji mija się z celem – jest nieuzasadniona ekonomicznie, a może być też niezgodna z przepisami. Sytuacja staje się diametralnie odmienna, gdy mamy do czynienia z działalnością gastronomiczną prowadzoną z dala od aglomeracji miejskich, w miejscach, w których podłączenie do sieci kanalizacyjnej jest trudne i kosztowne lub całkowicie niewykonalne. W takich warunkach pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia, jaką oczyszczalnię ekologiczną do hotelu wybrać?  

Oczyszczanie ścieków pochodzących z restauracji lub hotelu to znacznie większe wyzwanie niż radzenie sobie ze ściekami bytowymi z gospodarstwa domowego czy nawet z wielu gospodarstw domowych (wielorodzinnego budynku mieszkalnego) podłączonych do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków. Przede wszystkim trzeba zmierzyć się z większymi ilościami zrzucanych ścieków, ale także z ich składem, w tym przede wszystkim dużą zawartością tłuszczów i detergentów.   

Jaka jest optymalna oczyszczalnia ekologiczna do restauracji? 

Zawsze, kiedy mówi się o oczyszczalni ekologicznej, pojawia się temat oczyszczalni drenażowej – najtańszej technologii oczyszczania ścieków bytowych. Nie można wykluczyć, że przy odpowiednio dużym osadniku gnilnym, rozległym i doskonale działającym drenażu oraz sprzyjających warunkach glebowych (duża przepuszczalność) tego typu oczyszczalnia mogłaby spełnić dobrze swoją rolę. Oczywiście pod warunkiem, że mówimy o bardzo niewielkiej gastronomii. Jednak w większości przypadków optymalną oczyszczalnią ekologiczną do restauracji jest oczyszczalnia biologiczna, oparta o technologię osadu czynnego lub złoża biologicznego. 

Niezwykle istotną kwestią przy wyborze konkretnego modelu oczyszczalni do restauracji jest też możliwość późniejszej rozbudowy – najlepiej przez dodanie kolejnego modułu, bez konieczności usuwania istniejącej oczyszczalni. W przypadku dużych obciążeń liczy się też niezawodność oraz redukcja ilości aplikowanych preparatów biologicznych (lub ich całkowita zbędność). 

Biorąc pod uwagę wymienione wyżej wymagania, optymalne wydaje się skorzystanie z następujących modeli oczyszczalni biologicznych do restauracji: 

  • BioDisc – oczyszczalnia przydomowa BioDisc to innowacyjna oczyszczalnia ścieków z obrotowym złożem biologicznym, doskonale sprawdza się przy szybkiej neutralizacji dużej ilości ścieków, działa praktycznie bez potrzeby dodawania preparatów biologicznych, jest dostępna w bardzo szerokim wyborze przepustowości (od kilkudziesięciu do 2000 RLM), odznacza się bardzo dużą odpornością na zmienne ilości zrzucanych ścieków,  
  • EnviroSafe – oczyszczalnia biologiczna EnviroSafe to urządzenie spełniające najwyższe standardy czystości ścieków (możliwość odprowadzania oczyszczonego ścieku bezpośrednio do cieków wodnych), które zwraca uwagę bardzo dużą skalowalnością: od kilkudziesięciu do kilkuset użytkowników przy zastosowaniu jednego zbiornika (zbiorniki można łączyć w zestawy do obsługi praktycznie dowolnej liczby użytkowników). 

Zaproponowane typy oczyszczalni to technologie komercyjne, dedykowane do neutralizacji dużej ilości ścieków. To systemy w pełni niezależne od warunków glebowych i poziomu wód gruntowych: mogą być posadowione na glebach o dużej i małej przepuszczalności, a ze względu na budowę i masę są praktycznie niepodatne na wypieranie.   

Alternatywę dla oczyszczalni ekologicznych dla restauracji są zbiorniki bezodpływowe (szamba). Wybór rozwiązania zawsze uzależniony jest od starannej kalkulacji kosztów i chęci inwestowania. Jeżeli bardziej odpowiada nam niski koszt początkowy i regularne ponoszenie rosnących opłat za wywóz nieczystości, to lepszą opcją będzie szambo. Jeżeli wolimy zainwestować na starcie, a następnie utylizować ścieki przy minimalnych kosztach eksploatacyjnych, to powinniśmy wybrać własną oczyszczalnię ścieków. 

Jak zadbać o skład zrzucanych ścieków i zasilanie oczyszczalni ekologicznej przy restauracji? 

Nawet wtedy, gdy dysponujemy doskonałą technologią oczyszczania, nie zwalnia to nas z dbałości o jakość zrzucanych ścieków. Najprostszą formą dbania o skład ścieków jest zainstalowanie separatorów tłuszczu. Mogą to być urządzenia ulokowane przy każdym zlewozmywaku kuchennym lub zbiorcze, na wyprowadzeniu ścieków z budynku. Kluczową sprawą jest też używanie ekologicznych środków myjących. Dotyczy to zarówno płynów do zmywania, jak też środków czyszczących, używanych do sprzątania lokalu gastronomicznego.  

Jeżeli chcemy w pełni wpisać się w ekologiczne trendy i obniżyć szkodliwość środowiskową naszej działalności, możemy pomyśleć też o alternatywnych źródłach zasilania. Niewielki panel fotowoltaiczny może zapewnić zasilanie oczyszczalni ekologicznej przy restauracji, potrzebne do napowietrzania złoża biologicznego lub obracania go (w oczyszczalniach Bio-Disc). Dzięki temu będziemy mogli pozbywać się skutecznie ścieków, bez konieczności korzystania nie tylko z kanalizacji publicznej, ale też z zewnętrznych sieci energetycznych.  

Podsumowując warto podkreślić, że oczyszczalnie ekologiczne do restauracji to skuteczne rozwiązanie w przypadku braku dostępu do publicznej kanalizacji ściekowej. Jest to bez wątpienia warta rozważenia alternatywa dla zbiorników bezodpływowych.

SPRAWDŹ OFERTĘ