Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w Małopolsce i innych regionach

Dofinansowania do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w roku 2024 w Małopolsce oraz innych regionach kraju są przyznawane z funduszy krajowych i unijnych. Unia Europejska przykłada wielką wagę do spraw ekologii. W praktyce oznacza to, że na wszelkie działania zmierzające do ochrony środowiska i ograniczenia eksploatacji zasobów naturalnych przeznaczane są co roku ogromne środki w ramach różnego rodzaju programów. Część z nich to celowe dotacje przeznaczone na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jeśli rozważasz montaż systemu neutralizującego zanieczyszczenia na swojej posesji, rozważ złożenie wniosku o dotację. Skorzystanie z możliwości uzyskania dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków to nie tylko oszczędność finansowa, ale również inwestycja w przyszłość. Dzięki nowoczesnym technologiom będziesz mógł cieszyć się czystym i bezpiecznym środowiskiem wokół swojego domu. Co więcej, korzystając z naszych usług, zyskasz pewność, że cały proces przebiegnie sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Jak szukać funduszy?

Oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA

Oczyszczalnia typu BIO-HYBRYDA spełnia wymagania do 45% dofinansowania z WFOŚiGW

Informacje o możliwościach bezpośredniego ubiegania się o fundusze europejskie można znaleźć w serwisie programu Infrastruktura i Środowisko. Jednak bezpośrednie pozyskanie funduszy unijnych na budowę pojedynczej oczyszczalni ścieków, to przedsięwzięcie niezwykle trudne i – w praktyce – przekraczające możliwości i kompetencje przeważającej części indywidualnych inwestorów. Ułatwieniem są działania gmin, które tworzą w oparciu o środki z UE programy dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Można też szukać dofinansowania w Gminnych Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (pieniądze dostępne są jako bezzwrotne dotacje, ale także w postaci nisko oprocentowanych kredytów). Nie każda gmina dysponuje wspomnianymi wyżej funduszami strukturalnymi, a zasady przyznawania pieniędzy z FOŚiGW mogą się zmieniać. W tej sytuacji najprostszym sposobem dowiedzenia się, jakich pieniędzy i na co można oczekiwać w danym roku, jest wizyta w wydziale ochrony środowiska w urzędzie gminy, na której terenie znajduje się nieruchomość.

Jak załatwić formalności?

Najprostszym sposobem jest dostosowanie się do zaleceń uzyskanych w urzędzie gminy. Urzędnicy wydziału ochrony środowiska mają obowiązek poinformować zainteresowanych, czy istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie, przedstawić listę potrzebnych dokumentów i pouczyć o sposobie ich wypełniania. Najważniejszą rzeczą jest to, aby zacząć szukać dofinansowania, zanim rozpocznie się inwestycję – dotacje nie działają wstecz, nie dotyczą już istniejących oczyszczalni. Trzeba przy tym pamiętać, że uzyskanie dofinansowania na przydomową oczyszczalnię ścieków jest możliwe, jeśli spełnia ona wymogi określone w europejskich normach.

Jeżeli nie wiesz, jak rozpocząć ubieganie się o dotację, zgłoś się do Mawex-Eko

Mamy duże doświadczenie i wiedzę, z których możesz skorzystać. Jeżeli chcesz się ubiegać o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, zgłoś się do biura MAWEX-EKO tel. 512 462 835 e-mail biuro@mawex-eko.pl. Wspólnie ustalimy odpowiedni model oczyszczalni typu BIO-HYBRYDA i sposób odprowadzania ścieków oczyszczonych oraz naniesiemy schemat dobranej oczyszczalni na mapkę sytuacyjno-wysokościową. Otrzymany od nas komplet dokumentów należy dostarczyć do starostwa powiatowego, aby skutecznie zgłosić budowę oczyszczalni.

Jako dystrybutor oczyszczalni przydomowych w województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim pomagamy mieszkańcom tych regionów w uzyskaniu dotacji. Jesteśmy ba bieżąco z aktualnymi wytycznymi i warunkami przyznawania dofinansowań. Wiemy, jak uzyskać dodatkowe fundusze na przydomową oczyszczalnię w Bochni, Nowym Sączu, Tarnowie i innych miejscowościach, na których terenie działamy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach uzyskania dofinansowania w Twoim regionie oraz o naszych innowacyjnych produktach.

Dofinansowania w programie Moja Woda

W roku 2024 można otrzymać dofinansowanie nie tylko na przydomową oczyszczalnię ścieków, ale również inne systemy, w tym zbiorniki na wodę deszczową. Takie wsparcie finansowe zapewnia m.in. program Moja Woda. Aby dowiedzieć się więcej na temat możliwości uzyskania dofinansowania do instalacji umożliwiających gromadzenie deszczówki, warto skontaktować się z wydziałem ochrony środowiska w swoim urzędzie gminy lub powiatowym starostwie. Urzędnicy udzielą informacji o dostępnych środkach, wymaganych dokumentach oraz procedurze ubiegania się o wsparcie finansowe.