Oczyszczalnie przydomowe kiedyś a dziś. Jak zmieniały się technologie na przestrzeni lat?

Obecnie na rynku pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania, jeśli chodzi o instalacje działające w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Firmy dostarczające produkty służące do gromadzenia, oczyszczania czy odprowadzania ścieków nie pozostają im obojętne. Mowa tutaj na przykład o przydomowych oczyszczalniach, dzięki którym niebezpieczeństwo związane ze skażeniem gruntu czy wód gruntowych zostało zminimalizowane. Jak zmieniły się te instalacje na przestrzeni lat?

Co warto wiedzieć o pierwszych przydomowych oczyszczalniach? 

Kwestie dotyczące przepisów, jeśli chodzi o montaż przydomowych oczyszczalni ścieków, początkowo nie były uregulowane. Pierwsze urządzenia pojawiły się na początku XXI wieku. Wówczas na rynku dostępna była oczyszczalnia drenażowa, czyli osadnik gnilny z rozsącznikiem gruntu. Oprócz tego zaczęły się wówczas pojawiać oczyszczalnie z osadem czynnym przy zastosowaniu biopreparatów i z odmianami złoża. Wspomniana na początku oczyszczalnia drenażowa charakteryzowała się tym, że zachodził w niej dwuetapowy proces oczyszczania ścieków.

Pierwszy miał miejsce w osadniku gnilnym, gdzie ścieki były podczyszczane w wyniku procesów sedymentacji, flotacji i fermentacji. Omawiana instalacja była wentylowana przez przyłącze kanalizacyjne, które doprowadzało ścieki do osadnika. Drugi stopień oczyszczania odbywał się natomiast w drenażu rozsączającym, gdzie dochodziło do rozsączania ścieków do gruntu, gdzie następnie były doczyszczane w warunkach tlenowych.

Czym się wyróżniają nowoczesne oczyszczalnie ścieków? 

Pierwsze przydomowe oczyszczalnie ścieków cieszyły się coraz większym zainteresowaniem, o czym świadczą dane GUS. W 2009 roku liczba instalacji wynosiła 62 tysiące, a dla porównania w 2014 roku było ich prawie trzykrotnie więcej, bo aż 181 tysięcy. Dziś na rynku pojawiają się coraz to nowsze rozwiązania. Na popularności zyskują na przykład oczyszczalnie biologiczne, które wykorzystują osad czynny albo złoża biologiczne. Technologia jest na tyle rozwinięta, że opiera się na modelu miejskiej oczyszczalni ścieków, co w praktyce oznacza, że są wyposażone w osadnik wstępny, bioreaktor i osadnik wtórny, które usprawniają ich pracę.

SPRAWDŹ OFERTĘ