Przepompownie ścieków

Przepompownia do ścieków oczyszczonych to zbiornik o kształcie pionowym przeznaczony głównie jako studzienka przepompowa dla oczyszczalni przydomowych.
W przypadkach, gdy z powodów ukształtowania terenu lub trudnych warunków geologicznych nie można zastosować kanalizacji grawitacyjnej stosuje się przepompownie ścieków. Przepompownia lub kilka przepompowni pozwala na transport ścieków na dowolna odległość.
Przepompownia składa się ze zbiornika zbiorczego do którego trafiają ścieki oraz automatycznej pompy tłoczącej ścieki dalej z pokonaniem wymaganej różnicy poziomów. Przepompownie instalowane są zaraz za zbiornikiem oczyszczalni biologicznej.