Rodzaje oczyszczalni z drenażem rozsączającym

Oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym podzielić można na kilka rodzajów, ze względu na zastosowane rozwiązania techniczne w zakresie drenażu. Wymienić należy urządzenia z drenażem: żwirowym, pakietowym oraz tunelowym. Czym różnią się od siebie te oczyszczalnie i jak wybrać najlepszą? Dowiesz się tego z poniższego artykułu!

Jak działa oczyszczalnia z drenażem rozsączającym?

Każda drenażowa oczyszczalnia ścieków składa się z osadnika gnilnego oraz drenażu. Osadnik gnilny to zbiornik, w którym dochodzi do wstępnego oczyszczania ścieków. Na skutek mechanicznego filtrowania oraz działania bakterii beztlenowych ścieki są upłynniane oraz dzielone na frakcję stałą i ciekłą. Następnie ściek trafia do drenażu, czyli systemu rozsączającego. Zadaniem tego elementu drenażowej oczyszczalni ścieków jest napowietrzanie i oczyszczanie ścieku za sprawą bakterii tlenowych.

Jakie są rodzaje oczyszczalni drenażowych?

Istnieje kilka rodzajów drenażu rozsączającego. Wymienić należy:
• drenaż żwirowy,
• drenaż pakietowy,
• drenaż tunelowy.

Najczęściej spotykanym rozwiązaniem są oczyszczalnie z drenażem żwirowym. Jest to układ rur  z nacięciami, umieszczony w poletku żwirowym, na które składają się warstwy piasku oraz żwiru o określonej granulacji.

W przypadku działek o niewielkiej przestrzeni doskonale sprawdzają się nowoczesne oczyszczalnie z drenażem pakietowym. Pakiety rozsączające to konstrukcje z tworzyw sztucznych, zapewniające odpowiedni dostęp powietrza do rur drenażowych. Dzięki zastosowaniu wspomnianych pakietów możliwe jest oczyszczenie i rozsączenie trzy razy większej objętości ścieków na danej powierzchni niż w przypadku standardowego drenażu żwirowego.

Drenaż tunelowy zbudowany jest z tuneli, ułożonych w ciąg w obrębie jednej warstwy, przykrytych specjalnymi płytami. Ten rodzaj oczyszczalni sprawdza się w budownictwie indywidualnym, a także w miejscach narażonych na większe obciążenia, na przykład związane z ruchem drogowym.

Jak wybrać najlepszą oczyszczalnię ścieków z drenażem?

Wybór oczyszczalni ścieków – odpowiedniej do potrzeb i warunków terenowych – wymaga uwzględnienia kilku czynników. Przede wszystkim należy określić objętość ścieków, które poddawane będą oczyszczaniu. Konieczne jest również sprawdzenie przepuszczalności gruntu. Ważnym czynnikiem jest lokalny poziom wód gruntowych. Przy wyborze rodzaju drenażu rozsączajacego duże znaczenie ma także dostępna przestrzeń, w obrębie której powstać ma oczyszczalnia. Jak wspomniano wyżej – w przypadku ograniczonego miejsca lepiej sprawdzi się drenaż pakietowy, zaś w przypadku znacznych obciążeń gruntu drenaż tunelowy.

Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym to ekologiczny i skuteczny sposób na radzenie sobie ze ściekami. Stanowi dobrą alternatywę dla szamba i z powodzeniem może konkurować z oczyszczalniami biologicznymi.

SPRAWDŹ OFERTĘ