Szczelność jako ważny parametr efektywności szamba

Bezodpływowy zbiornik na ścieki powinien cechować się wysokim poziomem szczelności. Dzięki temu nie ma ryzyka, że gromadzone w nim nieczystości przedostaną się do środowiska. Szczelność ma znaczenie również dla kosztów eksploatacji szamba. Wyjaśniamy, dlaczego szczelność jest tak ważnym parametrem w przypadku bezodpływowego zbiornika na ścieki.

Szczelność szamba a zanieczyszczenie środowiska 

Dobrze wykonane szambo powinno zapewniać pełną szczelność, pozwalając na bezpieczne odprowadzanie ścieków z gospodarstwa domowego i magazynowanie ich do czasu opróżnienia zbiornika za pomocą specjalnego wozu asenizacyjnego. Jako wykonawca szamb ekologicznych w Krakowie i innych miejscowościach Małopolski, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważna jest hermetyczność naszych instalacji. Wysoka szczelność szamba pozwala zminimalizować ryzyko przedostawania się nieczystości do otoczenia. Dzięki temu uniknąć można zanieczyszczenia źródeł wody pitnej, lokalnych cieków i zbiorników wodnych, a także gleby.

Szczelność szamba a koszty jego eksploatacji

Szczelność zbiornika na ścieki wpływa również na koszt jego eksploatacji. W przypadku nieszczelności istnieje bowiem ryzyko przenikania wody z gruntu do wnętrza szamba. Im niższa szczelność szamba, tym więcej wody gruntowej może się przedostać do wnętrza, co przekłada się na konieczność częstszego opróżniania zbiornika. To z kolei wpływa na wzrost kosztów utrzymania instalacji.

Jak sprawdzić szczelność szamba?

Odpowiedzialność na utrzymanie zbiornika na ścieki w dobrym stanie spoczywa na właścicielu nieruchomości. To na jego zlecenie powinny być wykonywane okresowe przeglądy instalacji. Kontrola szczelności szamba powinna być przeprowadzana przynajmniej raz w roku przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane. Szczelność szamba sprawdzana jest poprzez kontrolę stanu izolacji, po uprzednim odsłonięciu ścian zbiornika. Dokładny przebieg kontroli uzależniony jest od umiejscowienia zbiornika, a także jego stanu technicznego.

Szczelność to jeden z najważniejszych parametrów szamba. Od nieprzepuszczalności zbiornika na ścieki zależy bezpieczeństwo użytkowania instalacji, stan środowiska, a także koszty eksploatacji. Dlatego warto pamiętać o wykonywaniu okresowych przeglądów i – w razie potrzeby – doraźnych napraw instalacji.

SPRAWDŹ OFERTĘ