Z jaką częstotliwością należy opróżniać szambo?

Szambo stanowi powszechny sposób na radzenie sobie ze ściekami na obszarach pozbawionych sieci kanalizacyjnej. Odpowiednio dobrane pod względem pojemności do gospodarstwa domowego, pozwala gromadzić nieczystości do czasu ich wywozu. Wyjaśniamy, jak często należy opróżniać szambo i co wpływa na częstotliwość wywozu ścieków.

Jak często należy opróżniać szambo?

Regularne opróżnianie szamba jest obowiązkiem właściciela nieruchomości, na której się znajduje. W tym celu, zgodnie z prawem, konieczne jest podpisanie umowy z firmą oferującą usługi asenizacyjne. Jednak częstotliwość wywozu ścieków nie została określona w przepisach. Jest ona bowiem zależna od kilku czynników i może znacząco różnić się w poszczególnych gospodarstwach.

Odpowiednio częste usuwanie nieczystości ze zbiornika bezodpływowego jest koniecznym zabiegiem eksploatacyjnym, gwarantującym prawidłowe funkcjonowanie instalacji. Pozwala zapobiegać takim efektom jak rozchodzenie się przykrego zapachu czy skażenie środowiska w najbliższej okolicy. Przyjrzyjmy się temu, jakie czynniki wpływają na częstotliwość wywożenia szamba.

Od czego zależy częstotliwość opróżniania szamba?

Szambo należy opróżniać regularnie, nie dopuszczając do jego przepełnienia. Częstotliwość wywożenia szamba jest zależna przede wszystkim od jego pojemności, zużycia wody i liczby domowników. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe zapełniają się w różnym tempie, zależnym od codziennego zużycia wody w gospodarstwie domowym, co z kolei uwarunkowane jest liczbą osób je zamieszkujących. Dobrym pomysłem, pozwalającym uniknąć konieczności zaglądania do szamba, jest montaż czujnika. Urządzenie to sygnalizuje, kiedy nieczystości osiągną określony poziom, co daje czas na zamówienie samochodu asenizacyjnego. Zazwyczaj wypompowywanie ścieków należy przeprowadzać co 2-3 tygodnie. Koszt usług asenizacyjnych wynosi około 200-300 zł.

Szambo bezodpływowe stanowi alternatywę dla przydomowej oczyszczalni ścieków, w miejscach pozbawionych dostępu do kanalizacji. Jego przewagą jest niski koszt inwestycji. Jednak w przeciwieństwie do oczyszczalni, wymaga stałych nakładów finansowych, związanych z koniecznością wywożenia nieczystości.

SPRAWDŹ OFERTĘ