Zastosowanie deszczówki w celach sanitarnych

Malejące zasoby wody pitnej na świecie skłaniają do poszukiwania ekologicznych rozwiązań, pozwalających na maksymalne wykorzystanie deszczówki. Jak się okazuje, woda opadowa może być stosowana nie tylko do podlewania roślin w ogrodzie czy kwiatów doniczkowych. Możliwe jest również jej wykorzystywanie w celach sanitarnych. Wyjaśniamy, do czego można używać wody deszczowej w domu.

Do czego może być używana deszczówka w domu?

Zbieranie i wykorzystywanie wody deszczowej w gospodarstwach domowych nie jest niczym nowym. Od wieków ludzie gromadzili deszczówkę, by zabezpieczać się przed skutkami suszy. Najczęstszym jej zastosowaniem jest podlewanie roślin ogrodowych i doniczkowych. Jak się jednak okazuje, woda deszczowa sprawdza się także podczas wielu prac gospodarczych, takich jak pranie, mycie okien czy mycie podłóg. Pozwala to na znaczne oszczędności, związane ze zmniejszonym poborem wody z wodociągów. Jeszcze większe oszczędności przynosi wykorzystanie deszczówki do celów sanitarnych, a więc do spłukiwania toalet. Jak się bowiem szacuje, spłukiwanie misek ustępowych stanowi około 30% całkowitego zużycia wody w budynku mieszkalnym.

Wykorzystanie wody deszczowej w instalacji sanitarnej

Podłączenie zbiorników z wodą deszczową do domowej instalacji sanitarnej jest doskonałym pomysłem zarówno z punktu widzenia oszczędności, jak i ekologii. W tym celu należy zamontować system przewodów zbierających wodę z dachu, system filtrów, zbiornik na deszczówkę, zespół sterująco-pompowy oraz wewnętrzną instalację doprowadzającą wodę deszczową do różnych punktów poboru w domu. Ponieważ rozprowadzenie deszczówki w obrębie budynku wymaga odrębnej, równoległej instalacji, warto przewidzieć taką ewentualność już na etapie projektowania i budowy.

Woda deszczowa doskonale nadaje się do zasilania domowej instalacji sanitarnej. Ponieważ jest to woda miękka, nie pozostawia na urządzeniach sanitarnych nieestetycznych osadów. Dzięki temu, że jest oczyszczana za pomocą filtrów, sprawdza się również podczas prania czy prac porządkowych. Stosowanie deszczówki w celach sanitarnych pozwala nie tylko obniżyć rachunki, ale także przyczynić się do ochrony zasobów wodnych na naszej planecie.

SPRAWDŹ OFERTĘ